IPBES. Illustrasjonen viser professorene Francesco Cherubini og Edgar Hertwich.
Francesco Cherubini og Edgar Hertwich bidrar med livsviktig kunnskap. Illustrasjon: Titt Melhuus, NTNU

To professorer til miljøpaneler

Professorene Edgar Hertwich og Francesco Cherubini skal vurdere naturens tilstand i hvert sitt miljøpanel.

Professor Edgar Hertwich ved Program for industriell økologi (IndEcol) ved NTNU skal bidra til EUs nyopprettede European Scientific Advisory Board on Climate Change.

Francesco Cherubini, også han professor fra IndEcol, blir samtidig hovedforfatter for en kommende vurdering fra Det internasjonale naturpanelet. På engelsk heter dette The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Professor Cherubini blir hovedforfatter for IPBES’ Nexus Assessment Report. Han blir  ansvarlig for et kapittel kalt «Options for delivering sustainable biodiversity-related approaches to climate change, adaptation and mitigation, including relevant aspects of the energy system».

Cherubini

IPBES er et uavhengig naturpanel etabert av 139 medlemsland. Målet er å styrke det faglige grunnlaget for beslutninger rundt artsmangfold og økosystemet for bevaring og bærekraftig bruk.

– Jeg er virkelig glad for muligheten for å fungere som hovedforfatter for IPBES, sier Cherubini. – Å identifisere løsningene for de ulike utfordringene som planeten vår står overfor er en enorm oppgave som vi ikke kan utsette. Flere studier viser at vi kan beskytte både artsmangfoldet og klimaet samtidig som vi kan gjøre fremskritt mot en bærekraftig utvikling og renere energisystemer. Jeg ser denne rapporten som en mulighet for å gjøre denne nye kunnskapen tilgjengelig for beslutningstakere og samfunnet ellers.

Hertwich

Professor Hertwich vil jobbe sammen med 14 andre uavhengige eksperter fra hele Europa. Disse skal gi EU vitenskapelig basert kunnskap, ekspertise og råd i forbindelse med klimaendringer.

Det rådgivende panelets arbeid skal være grunnlag for EUs innsats for å bli klimanøytral innen 2050. Hertwich er engasjert for fire år.

De to professorene har lang erfaring fra klimarelatert forskning. Begge to har bidratt til rapporter og vurderinger fra FNs klimapanel (IPCC).