ERC Grant. Bildet viser professor Charles Butcher.
Professor Charles Butcher er nå tildelt et høythengende personlig ERC Consolidator Grant. Foto: Kate Butcher

20 millioner fra EU til NTNU-professor

Land oppstår, endres og forsvinner. Et ERC Grant på 20 millioner skal bidra til å vise hvordan gamle stater påvirker konflikter og demokrati i dag.

I dag finnes rundt 200 selvstendige stater i verden, men på 1700-tallet og 1800-tallet fantes det mange flere. De fleste har forsvunnet fra kartet, men vi kan fremdeles finne spor av dem i form av kultur, institusjoner symboler og nettverk. Hvordan påvirker dette konflikter og demokrati i dag?

Professor Charles Butcher ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU er nå tildelt et høythengende personlig ERC Consolidator Grant på to millioner euro for å finne ut av dette. Det tilsvarer rundt 20 millioner kroner.

– Vi foreslår en ny metode for å vurdere betydningen som disse historiske statene har for konflikter og demokrati i verden i dag, sier professor Butcher.

ERC Grant. Bildet viser et kart med flaggene til Ukraina og Russland.

Konflikter i dag kan ha gamle røtter. Et eksempel på dette ser vi nå i Ukraina og Russland. Foto: Shutterstock, NTB

Gamle røtter

Konflikter i dag kan ha gamle røtter. Et eksempel på dette ser vi nå i Ukraina og Russland, der partene er sterkt uenige om hvilke landområder som tilhører dem, og i hvilken grad de er ulike kulturer eller separate land.

– Metoden vår kan vi bruke for å skaffe detaljerte data om stater i hele verden i perioden 1750 til 1920, sier professor Butcher.

Metodene som nå brukes for å vurdere virkningen gamle stater har på verden i dag, har sterke begrensninger. Den nye måten tar blant annet hensyn til at makten tidligere ofte var desentralisert, slik at områder som offisielt var styrt av andre mer eller mindre kunne styre seg selv.

– Arbeidet vårt kan endre måten forskere på området ser på og forstår de internasjonale systemene på 1700- og 1800-tallet, og hvordan arven etter dem har formet de politiske konturene som vi ser i den moderne verden i dag, sier professor Butcher.

Mer om ERC-grant

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ble opprettet av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning. Hvert år finansierer ERC de aller beste, kreative forskerne for å drive prosjekter basert i Europa.

  • ERC-stipendene deles i: Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants. 
  • ERC har finansiert over 9500 toppforskere og over 50 000 postdoktorer, ph.d.-studenter og andre ansatte som jobber i sine forskerteam.
  • ERC streber etter å tiltrekke seg toppforskere fra hele verden for å komme til Europa.
  • ERC ledes av et uavhengig styrende organ, Vitenskapsrådet.
  • ERC har vært en del av Horisont 2020-programmet og fortsetter som en del av rammeprogrammet Horisont Europa.

Alle typer ERC Grants

NTNU hadde 20 søkere til ERC Consolidator Grants denne gangen. Seks av disse kom til finalen. To av dem ble tildelt stipend, dette og et ved NTNTU Vitenskapsmuseet, mens ytterligere to har fått toppscore på evalueringen og dermed står på venteliste.

Prosjekter ved NTNU har fått tilslag på alle fire typer ERC Grants de siste par årene, noe som kan påvirke det langsiktige arbeidet i fagmiljøene. Flere prøver, og flere lykkes, med å bli tildelt slike stipender.