Karbonfangst. Bildet viser Arne Lindbråthen og Liyuan Deng.
Forsker Arne Lindbråthen og professor Liyuan Deng studerer membranene. Foto: Per Henning, NTNU

5 millioner til forskning på karbonfangst

Forskere og gründere får 5 millioner kroner av Forskningsrådet for å videreutvikle en ny og lovende metode for å fange karbon.

Støtten er viktig for å forske videre på metoden. Karbonfangst blir helt nødvendig om verden skal nå målene for utslipp av klimagasser.

Planen er å oppskalere den nye teknologien til en pilot. Forskningen skjer på Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) ved NTNU.

Professor Liyuan Deng og hennes kolleger ved instituttet har forsket på bruk av membraner for C02-fangst i over 20 år. Gemini har tidligere skrevet om deler av forskningen her.

Karbonfangst. Bildet viser membran.

Nye membraner er lovende for karbonfangst. Foto: Per Henning, NTNU

Gründerne Erik M. Mathiesen og Henrik Utvik i Aqualung Carbon Capture hørte om teknologien Deng og kollegene har utviklet. De tok kontakt og initierte et samarbeid om videreutvikling og kommersialisering.

Ikke enkelt å skalere opp

Forsker Arne Lindbråthen skal lede arbeidet fra IKPs side.

– Selv om en teknologi er lovende i småskala, er det ikke rett fram å oppskalere til en industriell skala, sier forsker Lindbråthen.

Dette krever både mye erfaring og prøving og feiling.

– Siden vi ved instituttet har erfaring med både oppskalering av membranteknologi og pilotkjøring av membrananlegg, håper jeg det kan bidra til at oppskaleringsjobben som Aqualung nå har startet skal gå raskere og ha større sjanse for suksess, sier Lindbråthen.

Pilotprosjekt i gang

Den nye membranteknologien er både utviklet og patentert. Målet er å møte den globale etterspørselen etter små til middels store anlegg for karbonfangst. Disse har gjerne begrenset med plass og gjerne også relativt lav konsentrasjon av CO2 i gassen som skal renses.

Henrik Utvik, CTO i Aqualung, sier i en pressemelding at dette er en viktig anerkjennelse av teknologien og potensialet den har. Støtten er sentral for den videre forskningen på og utviklingen av den unike membranen.

Aqualung er allerede i gang med et pilotprosjekt i Arkansas, USA, i samarbeid med Standard Lithium and Mission Creek Resources LLC.