Ny teknologi kan hjelpe oss med å redusere klimautslipp i havet. Foto: NTB/Shutterstock

Klimahåp i havet

Forskere leter etter teknologiske måter å kutte klimautslipp i havet på.

Havet dekker over 70 prosent av jordas overflate, og inneholder veldig mye CO2. Potensialet for å redusere CO2 i havet er derfor stort.

Dette har stor oppmerksomhet blant annet på NTNU.

– Vi forsker på ny teknologi for klimakutt ved bruk av havet, sier seniorforsker ved NTNU, Program for industriell økologi, Helene Muri.

– En vei er å finne teknologiske løsninger for å fjerne CO2 direkte fra sjøvannet. Det kan gi oss et såkalt «negative utslipp» (NET), og er et av temaene i OceanNETs, forteller Muri.

Direktefjerning av karbon fra havet vil gjøre havoverflaten i stand til å ta opp mer CO2 fra luften. Karbonet kan lagres under jordskorpa, eller gjenbrukes til å lage drivstoff som metanol, for eksempel om det kombineres med hydrogen.

Dyrking av tare – bioenergi fra havet

Seniorforsker Helene Muri. Foto: Stig A. Larssæther

– Tang og tare, og andre sjøvekster fanger CO2 gjennom fotosyntese, i likhet med planter og trær på land. Å dyrke de store tangartene kan derfor redusere CO2-nivåene i luften. Biomasse høstet inn fra tareskog kan brukes til bioenergi, og BioCCS – altså at karbonfangst og lagring blir koplet inn i produksjonen av bioenergien.

Å kutte ned sjøplanter så de legger seg på bunnen, kan også gi klimagevinst, fordi det da tar tid før dette karbonet igjen kommer nær havoverflaten og blir sluppet ut til luften igjen.

– Foreløpig har vi ikke alle svarene, og vi er på jakt etter mer kunnskap og flere og bedre løsninger, sier forskeren.

Helene Muri er medforfatter av FN Klimapanels 6. hovedrapport. Hun har også bidratt til FNs klimapanels spesialrapport om 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Er vi i rute for å nå klimamålene?

Klima er også tema for den virtuelle konferansen NTNU Energy Transition Conference den 26. april. Hovedtemaet for årets konferanse er rettferdig og bærekraftig omstilling av samfunnet. Muri skal sitte i et ekspertpanel på ti personer under sesjonen Er vi i rute for å nå klimamålene i Parisavtalen? 

Den digitale konferansen er åpen for alle, og den er gratis.