Water Competence. Bildet viser et svømmende barn.

Bedre svømmeopplæring med ny app

Effektive svømme- og livredningsteknikker er viktige ferdigheter. Appen Water Competence er enda et våpen i kampen mot drukninger.

88 mennesker døde av drukning i Norge i fjor. Mange drukner under bading, men to av tre drukninger finner sted i nærheten av land, brygge eller annen redningsmulighet.

Å lære svømming, livredning og vurdere risiko er altså svært viktig.

Dette er et hjelpemiddel for alle fra barnehagelærere, studenter og erfarne svømmelærere til voksne som tar etterutdanning.

Appen Water Competence er en kunnskapsbank og et formidlingsverktøy. Den gjør det mye lettere å skaffe seg den rette kompetansen.

Hjelpemiddel for mange

Gjennom videoer kan appen Water Competence hjelpe kroppsøvingslærere, svømmelærere og andre med å formidle bevegelser og sikre god progresjon på ulike teknikker over og under vann.

– Dette er et hjelpemiddel for alle fra barnehagelærere, studenter og erfarne svømmelærere til voksne som tar etterutdanning, sier førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Han står bak appen sammen med svømmelærer og adjunkt og lærerspesialist Borgar Ness. Institutt for lærerutdanning ved NTNU har finansiert deler av appen, og gjort mye av arbeidet. Men utviklerne har også fått solid støtte fra NTNU Discovery og Innovasjon Norge.

Kan dele 300 videoer

Appen Water Competence har nå hele 300 videoer i full HD. Disse viser hvordan ulike teknikker ser ut over og under vann. Dette dekker alt fra vanntilvenning og grunnleggende svømmeteknikker til dykking, livredning, hvordan du oppfører deg på isen, i strømmede vann og utendørs svømming.

– Lærere og andre kan for eksempel gjøre et utvalg av disse videoene og sende lenker til elevene sine på mail, i meldeboka eller til hvilken som helst annen digital plattform. Sånn kan elevene både øve på egen hånd og stille mer forberedt til undervisning, forklarer Galaaen Gjølme.

Spesielt det som skjer under vann kan være lettere å lære bort på den måten.

Læreren kan enklere legge opp et utvalg leksjoner og større kurs. Det er også lett å ta med seg et nettbrett til svømmehallen, og vise elevene hvordan de ulike teknikkene skal utføres.

Noen svømmehaller har også storskjerm der øvelsene kan vises mens elevene øver. Spesielt det som skjer under vann kan være lettere å lære bort på den måten.

Kjemper mot drukning

Førstelektor Galaaen Gjølme har vært aktiv i arbeidet med å få skolene til å legge deler av svømmeundervisningen utendørs. For om uhellet først er ute, og du havner i det kalde vannet ute ufrivillig, er det en fordel å ha øvd på å svømme under mer realistiske forhold enn i et varmt basseng.

Utendørs svømming er nå en del av den nye læreplanen, selv om det fremdeles er noe utydelig hvor mye av undervisningen som skal være ute, og hvordan denne skal gjennomføres.

Appen finnes for både iOS og Android. Du finner den ved å søke på Water Competence.