Milliarder av småfisk og andre dyr er en lite utnyttet resurs. Nå skal vi høste og bruke mer av de lavtrofiske marine artene, mener forskere. Illustrasjonsfoto: iStock.

Nytt forskningssenter skal foredle uutnyttede matressurser fra havet

Det finnes trolig millioner av tonn med marine arter i havet som ikke blir utnyttet. Nå skal de opp på tallerkenen.

Det handler om lavtrofiske arter – arter som befinner seg nederst i næringskjeden. Disse artene beiter på planter og plateplankton. Men det finnes også fisk på lavere trofisk nivå; små fiskearter som spises av større fisk.

Samtidig trenger verdens voksende befolkning mer mat. Ser vi til de nederste “hyllene” i havets spiskammer kan vi kanskje finne løsningen på de globale utfordringene med å skaffe mat til en voksende befolkning.

– Marine arter på lavtrofisk nivå er et lite utforsket og utnyttet fiskeeventyr som vi nå må se nærmere på, sier seniorforsker ved SINTEF, Ingunn Marie Holmen.

Hun er senterleder for SFI Harvest, et senter for forskningsdrevet innovasjon som skal utvikle kunnskap og teknologi som gjør det mulig å høste og foredle lavtrofiske arter fra havet.

Marine oljer utvinnes i et laboratorie.

Et av produktene vi kan få fra slike arter, er marine oljer med høyt næringsinnhold. Foto: Thor Nielsen.

Vi har hørt mye om lavtrofiske arter i havet, men hvorfor har det ikke tatt av før?

– Lavtrofiske arter tåler lite behandling og går fort i oppløsning. Til nå har vi ikke hatt teknologien for å høste og foredle disse på en bærekraftig måte. Dette har gjort det vanskelig å forske på artene som lever nede på havets bunn. For å kunne utnytte lavtrofiske arter kreves dedikerte undersøkelser og spesialtilpasset forskningsutstyr, forteller Holmen.

En av utfordringene har i tillegg vært å få lønnsomme fangster. Artene finnes langt nede i havet, og biomassen er for det meste tynt fordelt utover store områder.

– Nøkkelen for å lykkes er gode økodynamiske modeller. Disse simulerer det marine økosystemet og gir oss grunnlaget for en bærekraftig og forutsigbar høsting av bestandene. På denne måten sikrer vi at fiskefartøyene med stor sikkerhet kan forutsi hvor de lønnsomme fangstene er.  

Økende etterspørsel

Men hva kan lavtrofiske arter brukes til?

– De kan brukes både til mattilsetning og som råstoff for dyrefôr. Krillbaserte produkter brukes for eksempel i dag både som helsekost og som næringsrikt tilskudd i hundefôr, forteller Holmen.

Et viktig forskningsområde i SFI Harvest er å analysere bestanddelene i arter som lever på store havdyp, såkalte mesopelagiske arter. Målet er å finne ut hvordan vi kan utvikle gode produkter som kan spises av mennesker, dyr og oppdrettsfisk.

– Næringsinnholdet i lavere trofiske marine arter er fullverdig og kan foredles til produkter som er godt egnet som menneskeføde. Vi er sikre på at lavtrofiske arter kan være med på å forbedre verdens matsikkerhet, sier Holmen.