Bildet viser hyppig siterte forskere Daniel Moran og Richard Wood.
Daniel Moran og Richard Wood er blant de mest siterte forskerne i verden på sitt fagfelt. Forskning på bærekraft er prioritert ved NTNU. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU

NTNU-forskere blant verdens mest siterte

Sju forskere ved NTNU er blant de én prosent mest siterte i verden på sine felt. Tre av disse studerer bærekraft.

For å kvalifisere seg til rankingen 2020 ISI/Web of Science Highly Cited Researchers list må forskere ha flere artikler blant den ene prosenten som blir mest sitert innenfor deres fagfelt det siste tiåret.

Ved NTNU gjelder dette sju forskere. Tre av de sju, Volker Krey, Daniel Moran og Richard Wood, er tilknyttet Program for industriell økologi ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap.

Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser fra Kavliinstituttet for nevrovitenskap er også på listen, sammen med statistikeren Håvard Rue og økonomen Thomas Choi.

Forskerne i industriell økologi studerer forholdet mellom miljøpåvirkninger som klimaendringer og sosioøkonomiske faktorer som livsstil, inntekt og teknologiske endringer. De har gitt viktig innsikt i effekten av globalisering de siste 20 årene.

– Inspirerende

NTNU-rektor Anne Borg sier hederen er svært fortjent og inspirerende.

– Dette er virkelig flott! Gratulerer til våre glimrende forskere. Dere er en inspirasjon for oss alle, sier Anne Borg.

Prioriterer bærekraft

Professor Helge Brattebø, leder for satsningsområdet NTNU Bærekraft, sier det er svært velkomment og verdt å merke seg at tre av de sju mest siterte kommer fra forskningsområdet industriell økologi.

– NTNU prioriterer forskning på bærekraft høyt, sier Brattebø, som ikke er overrasket over at området hadde tre forskere på listen.

– Den samme gruppen hadde fire professorer på listen i fjor, og er blant de ledende forskningsgruppene i verden på dette feltet.

Analysen 2020 ISI/Web of Science Highly Cited Researchers tar for seg artikler publisert og sitert i årene 2009 til 2019. Denne listen omfatter 6389 forskere. 3896 av dem regnes for å tilhøre ett bestemt fagfelt. 2493 regnes for å jobbe tverrfaglig.