placenta-2-gabriela-og-lobke-2016-scaled
Det har tatt mange år med forskning for å komme frem til resultatet. Gabriela Silva (i hvit frakk) brukte vevsprøver fra en biobank, og inkluderte morkakeprøver hentet rett etter fødselen fra 90 kvinner med svangerskapsforgiftning. Dette ble undersøkt med avanserte mikroskoper. Foto: NTNU

Fant viktig årsak til svangerskapsforgiftning

Et nytt funn viser at kolesterolkrystaller i livmorveggen er skurken man har lett etter. Det er disse krystallene som gir en forsterket betennelse hos de som blir syke.

Til tross for at sykdommen har vært gjenstand for økende interesse gjennom et helt århundre, har det frem til nå vært uklart hvordan svangerskapsforgiftning utvikler seg.

Forskerne mener at de nå har funnet en hovedårsak til svangerskapsforgiftning.

– Nå har vi funnet en bit som manglet. Det er kolesterolkrystaller som er nøkkelen. Dette er vi de første til å avsløre, sier forsker Gabriela Silva.

Hun jobber hos et senter for fremragende forskning, CEMIR, ved NTNU. Her er hun i en forskningsgruppe for inflammasjon i svangerskap som er ledet av professor Ann-Charlotte Iversen.

Les også: Kolesterolkrystaller kan aktivere blodpropp 

Behandlingen kan bli mer effektiv

Funnet er gode nyheter for de rundt tre prosent av gravide i Norge som får denne sykdommen. På verdensbasis er svangerskapsforgiftning en dominerende årsak til sykdom og død hos både mor og foster.

Bildet viser  en blodåre fra livmorveggen

Gjennom avanserte mikroskoper klarte forskerne å oppdage kolesterolkrystallene. Her vises en blodåre fra livmorveggen. Det grønne er både celler og et fiberdannende protein. Foto: NTNU

Morkaka utvikles ikke som den skal, og barnet kan også få for lite næring.

Symptomene ved svangerskapsforgiftning er ofte milde, men hos noen blir tilstanden så alvorlig at barnet må forløses før tiden.

Svangerskapsforgiftningen forsvinner ikke før barnet er født. Ettersom man ikke har hatt kunnskap om hvorfor tilstanden oppstår, er dagens behandling å overvåke og dempe symptomene.

Silva mener at fremtidig behandling blir mer effektiv nå.

Les også: Ny behandling av åreforkalkning med sukkerstoff 

Sjekket kolesterol i livmorveggen og morkaka

­– Et svangerskap er egentlig en slags naturlig betennelsestilstand, og ved svangerskapsforgiftning har betennelsen blitt for kraftig og fører til sykdom, forklarer Silva.

Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har økt risiko for å få hjerte – og karsykdommer senere i livet.

Det var akkurat denne sammenhengen som førte til at forskerne valgte å undersøke kolesterol hos gravide med svangerskapsforgiftning. Kolesterol er en viktig årsak til hjerte – og karsykdommer.

I plakk som tetter blodårene finnes det kolesterolkrystaller. Disse dannes ved opphopning av dårlig kolesterol i blodkarveggene. Studier har vist at kolesterolkrystaller er en spesielt kraftig igangsetter av betennelse i kroppen, og kan få blodet til å klumpe seg.

Les også: Fostergen kan øke sykdomsrisiko hos mor 

Immunreaksjonen løper løpsk 

kolesterol

Hvert minutt pumper hjertet cirka fem liter blod gjennom kroppen. Blodkarene som fører blod fra hjertet bli tettet med noe som kalles plakk. I plakk finnes kolesterolkrystaller. Illfoto: NTB scanpix

Kolesterolkrystallene identifiseres som skadelige stoffer i kroppen som må ryddes vekk. Men forsvarscellene som kommer til, klarer ikke å bryte dem ned. De roper på forsterkninger, og flere immunceller kommer til, uten at det hjelper. Immunreaksjonen løper løpsk, og det blir en eskalerende betennelsesprosess.

Silva fant ut at betennelsen var på sitt høyeste i det som kalles mor-fostersonen. Dette er der morceller kommer i direkte kontakt med fosterceller. Dette skjer i morkaka og livmorveggen.

– Det betyr at betennelsen direkte påvirker kommunikasjonen mellom mor og foster, og bidrar til enda høyere betennelse hos mor, sier Silva.

Alle gravide har høyt kolesterolnivå

Kolesterolet er høyt hos alle gravide fordi både fosteret og morkaka trenger kolesterol. Men det var enda høyere hos kvinner med svangerskapsforgiftning. De hadde også mye mer av det dårlige kolesterolet som er den typen kolesterol som finnes hos de som har høy risiko for hjerte – og karsykdom.

Silva gikk grundig til verks for å løse gåten. Hun brukte vevsprøver fra en biobank som forskningsgruppen ved CEMIR har bygget opp, og inkluderte morkakeprøver hentet rett etter fødselen fra 90 kvinner med svangerskapsforgiftning. De hadde derfor vevsprøver fra både livmorveggen og morkaka. Dette ble undersøkt med avanserte mikroskoper.

Det har tatt mange år med forskning for å komme frem til resultatet.

Kvinner i risikogruppa bør få sjekk av kolesterol 

Fremtidig behandling av svangerskapsforgiftning kan rett og slett inkludere kolesterolsenkende medisiner, som for eksempel statiner, men forskningen må videreføres for å avklare effekten av disse.

– Noen kvinner har økt risiko for svangerskapsforgiftning helt fra starten. De bør følges opp med sjekk av kolesterol. Det gjøres ikke regelmessig i dag, men det bør gjøres regelmessig fremover. Bruk av statiner under svangerskapet er ikke anbefalt nå, men det er flere kliniske studier som ser nærmere på dette og viser at paravastatin, for eksempel, kan være trygg å bruke i svangerskap, sier Silva.