Sogndals lag som vant NM for G19 i 2018 etter å ha slått Rosenborg i finalen. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

De beste spillerne brenner for fotball

Snart er fotballsesongen i gang igjen. Fotballtrenere vurderer ofte at spillerne med størst lidenskap og pågangsmot er best.

De beste fotballspillerne har svært høy grad av lidenskap og pågangsmot.

– Det ser ut til at disse faktorene er veldig sentrale for å bli god, sier professor og førsteforfatter Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU.

En forskningsgruppe har studert noen av de beste fotballspillerne i Sogn og Fjordane, deriblant Sogndals elitelag som spilte om kvalifisering til Eliteserien den sesongen. De ville finne ut hva som gjør at noen blir blant de aller beste.

En artikkel om funnene er nå publisert i New Ideas in Psychology. De andre forskerne bak studien er førstelektor Jan M. Loftesnes fra Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal og Filipe Manuel Clemente fra Escola Superior de Desporto e Lazer i Portugal.

Lidenskap, pågangsmot, tankesett

Forskerne undersøkte spillernes lidenskap, pågangsmot og positivt tankesett. Det siste betyr at du tror du vil lykkes.

– Dette er den første studien i verden som har sett på disse faktorene hos fotballspillere, påpeker Sigmundsson.

Et av de andre lagene de så på var Sogndal Junior, det beste juniorlaget i Norden det året. Dette laget spilte blant annet i UEFA Youth League, som tilsvarer Champions League for juniorer.

Det tredje laget var Sogn og Fjordanes regionlag for 14-15-åringer, blant de dyktigste spillerne i sin aldersgruppe.

Sogndals Tomas Olai Totland i fint driv. Foto: Christian Blom, NTB scanpix

Elitespillerne skiller seg ut

Alle spillerne i studien holder et høyt fotballnivå. Men kanskje er det ikke så overraskende at spillerne på elitelaget skårer høyest på alle de tre faktorene lidenskap, pågangsmot og positivt tankesett.

Forskerne finner altså også forskjeller mellom de gode og de aller beste.

Nå skal det nok enda mer til for å nå helt frem, som dyktige trenere, god og riktig trening og folk som støtter deg, men både lidenskap og pågangsmot ser ut til å stå sentralt.

Dette samsvarer med andre funn fra blant annet NTNU. Lidenskap bestemmer hva du blir god til, mens pågangsmot og positivt tankesett må til for at du skal oppnå det.

Samsvarer med trenernes vurdering

Spillernes følelser for fotballen samsvarer også med trenernes oppfatning av deres ferdigheter.

– Når trenerne for hver gruppe rangerer sine spillere i forhold til fotballferdigheter, ser vi en veldig høy sammenheng mellom rangeringen deres og lidenskapen hos spillerne, sier Sigmundsson.

Forskerne finner i tillegg en klar sammenheng mellom rangeringen og pågangsmotet, særlig for elitespillerne og Junior 15.

Men denne sammenhengen finner de ikke med positivt tankesett, selv om du trenger det også. Det er altså ikke nok å bare tro at du skal greie det om du skal nå helt til topps.

– Dette støtter også vår teori om at lidenskap og pågangsmot er viktig for å lykkes og bli fremragende, sier Sigmundsson.

Vil finne ut mer

I alt 63 spillere var med, blant dem 25 fra Sogndal Elite, 17 fra Sogndal Junior og 21 fra Sogn og Fjordane juniorer i alderen 14-15 år. Dette er første del av et noe større prosjekt med Sogndal Fotball og Sogn og Fjordane Fotballkrets.

– Et oppfølgingsstudie er nært forestående og med så gode samarbeidspartnere bør vi kunne finne flere svar på hva som kan predikere gode utøvere, sier førstelektor Loftesnes fra Høgskulen på Vestlandet.

Kilde: Passion, grit and mindset in football players H. Sigmundsson,F.M. Clementec, J.M. Loftesnes. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2020.100797