Fra byggingen av nye Deichmanske Bibliotek i Bjørvika. Nå skal avfallsmengden fra byggeplasser minimeres. Foto: Skanska

Nytt samarbeid skal gjøre byggeplasser avfallsfrie

Avfallet fra byggeplasser må reduseres, både av hensyn til miljøet og for å skape økt ressurseffektivitet og lønnsomhet. Nå går forskning og næring sammen for å gjøre avfallsfrie byggeplasser til virkelighet.

Sammen med forskere fra SINTEF ønsker Skanska, Optimera og Norsk Gjenvinning å utvikle kompetansen som trengs for å skape avfallsfrie byggeplasser i fremtiden. Dette skal skje gjennom utvikling av prosessverktøy som kan støtte fagpersonene i de ulike fasene av byggeprosessen.

– Et slikt verktøy kan bidra til god planlegging før materialer bestilles og effektiv montering i framtidens byggeprosjekter, sier SINTEF-forsker Selamawit Fufa.

Verdens største forbruker av naturressurser

Byggenæringen er i dag en av verdens største forbrukere av naturressurser. Tall fra SSB viser at Norge alene genererte ca. 1,82 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving i 2018. Nå ønsker Skanska å redusere klimafotavtrykket, men påpeker at det er et krevende arbeid.

– Bedre samarbeid blant aktørene i verdikjeden kan minimere avfall på byggeplassene. I dag preges arbeidet av fragmentert informasjon, hvor produsenter og leverandører ofte involveres sent, får for lite detaljert informasjon, og det i liten grad er automatiserte bestillinger, sier seniorrådgiver Pablo Gonzalez i Skanska.

Stiller få krav til avfallsmengde i dag

Avfallsfrie byggeplasser er lite forsket på tidligere. I prosjektet ConZerW skal det utvikles metoder og modeller som kan analysere materialstrømmer og verdikjeder på en fleksibel måte. I første omgang skal man ta for seg avfall fra nybygg, spesielt gips og trevirke. 

– Dette avfallet er krevende å redusere, siden dagens praksis preges av at materialene er billige å kjøpe og enkle å kaste. Det skal utvikles nye, effektive arbeidsmetoder som skal vise at “bruk-og-kast”-mentaliteten ikke er lønnsom, sier Gonzalez.

Nye løsninger blir ikke tatt i bruk

– Forskning knyttet til utslipps- og avfallsfrie byggeplasser er i rask utvikling. Industripartnerne påpeker at selv om det trolig allerede eksisterer nye og ressurseffektive løsninger sammenlignet med dagens praksis, blir ikke disse implementert – siden det er vanskelig å måle reduksjonen i klimagassutslipp og kostnader, sier Fufa.

Men nå skal det altså bli enklere å finne fakta om miljøgevinster og kostnadsbesparelser. I tillegg skal det demonstreres en fullskala løsning i et pilotprosjekt.