EU satser 6,7 millioner euro på norsk “lasermikrofon”

Teknologien fra sensiBel er resultatet av mer enn ti års forskning og langsiktig satsing hos SINTEFs MiNaLab og ved SINTEFs akustikk- og optikkmiljø. Nå får den solid drahjelp mot det globale markedet.

Selskapet sensiBel fikk nylig 2,5 millioner euro i tilskudd og tilbud om 4,2 millioner euro i egenkapitalfinansiering fra EU-kommisjonen.

– Dette er en sterk anerkjennelse og svært viktig for utviklingen av selskapet. SensiBel er det andre av våre knoppskudd som vinner fram i den harde konkurransen om disse attraktive, nye EU-midlene, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Mikrofon med taleforståelse

Med sin nye mikrofon for blant annet stemmestyring håper SINTEF-knoppskuddet sensiBel å bli et norsk industrieventyr. Mikrofonen baserer seg på en laser som måler ørsmå bevegelser i mikrofonmembranen, med en nøyaktighet som er ti ganger bedre enn eksisterende metoder.

Det er et stort globalt marked for denne teknologien. Stemmestyring brukes i dag i alt fra smarttelefoner til TV-er, computere, høyttalere og biler. I løpet av de neste tre årene er det ventet at bruken av såkalte digitale stemmeassistenter på verdensbasis vil mangedobles, fra 400 millioner til 1,8 milliarder daglige brukere.

– Det viser at vi i Norge er i posisjon til å utvikle verdensledende teknologiselskaper som gir stor samfunnsnytte, ved å bygge sten på sten fra grunnleggende forskning og laboratorier i verdensklasse, sier Bech Gjørv.

– Vi i SINTEF så tidlig at denne teknologien var meget lovende og kunne både bli bra butikk og løse viktige behov, sier John T. Torvik, styreleder i sensiBel og investeringssjef i SINTEF TTO, som kommersialiserer forskningsresultater gjennom oppstart og utvikling av nye bedrifter, patentering og lisensiering av teknologi.

– I dag ser vi resultatet av et utrolig driftig og kompetent team som har jobbet knallhardt med å utvikle selskapet, sier han.

Denne gjengen står bak en unik mikrofon og det de håper skal bli en “gamechanger” i markedet for talegjenkjenning og stemmestyring. Fra venstre: Sverre Dale Moen, John Torvik, Matthieu Lacolle, Jakob Vennerød og Hans Jørgen Bang. Foto: Gorm K. Gaare / SINTEF

Teknologien springer ut av et sterkt forskningsmiljø innen sensorer, akustikk og optikk i miljøet rundt SINTEFs MiNaLab i Oslo. Dette miljøet har lagt grunnlaget for en rekke høyteknologiske oppstartsbedrifter.

Langt forskningsløp

Teknologien SensiBel nå går til markedet med er resultatet av mer enn 10 år forskning hos SINTEF. Forskningen har dels vært finansiert av SINTEF selv, dels gjennom ulike virkemidler hos Forskningsrådet. Særlig har forskerprosjekter gitt viktig finansiering i den tidlige fasen. Siden er teknologien blitt modnet frem i fagmiljøet hos SINTEF, og gjennom Forskningsrådets FORNY-program ble det forretningsmessige og teknologiske konseptet for sensiBel gjort klar for investorer.

SINTEF Venture IV, som er eid av SINTEF, European Investment Fund og Sparebanken Midt-Norge var første investor, og ga mulighet til å rekruttere et erfarent team av forskere og teknologi-grundere. I 2018 kom Investinor og Founders’ Fund inn på eiersiden, sammen med flere mindre investorer. Siste etappe i denne fantastiske reisen er søknad og tur til Brüssel der teamet nylig fikk gjennomslag i en knalltøff konkurranse.

Dermed blir sensiBel den tredje norske teknologibedriften som lykkes med å kapre tilskudd og egenkapital fra SMB instrumentet til EUs flaggskipsprogram Horizon 2020. De to første norske vinnerne var SINTEF-bedriften Minuendo og NTNU-bedriften Picterus. Også Minuendo er resultatet av mer enn ti år forskning hos SINTEF finansiert av ulike Forskningsrådsprogrammer, inkludert FORNY-programmet. Minuendo eies av SINTEF Venture V, og andre private investorer.

Fakta om mikrofonen og teknologien:

Mikrofonen består av en MEMS-membran som vibrerer i takt med små trykkendringer i lydfeltet. SINTEF har utviklet en ny metode der en bitteliten laser optisk måler ørsmå bevegelser i mikrofonmembranen, med en nøyaktighet som er ti ganger bedre enn eksisterende metoder.

Mikrofonen har samme følsomhet, som dyre og profesjonelle studiomikrofoner.

sensiBels mikrofon er noen få millimeter i størrelse og kan enkelt integreres i forskjellige elektronikkprodukter for massemarkedet (for eksempel TV-er og høyttalere).