Hva forener og skiller folk i Norge? Det er blant spørsmålene på Sosiologifestivalen. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Hvorfor er Norge som det er?

Hva skiller og forener oss i Norge i dag? Hvorfor er det sånn? Det er et par av spørsmålene sosiologene tar opp på sosiologifestivalen denne uka.

Tirsdag denne uka arrangeres den sjuende årlige Sosiologifestivalen i Trondheim. 

– Vi forsøker på et vis å feire disiplinen, sier professor Aksel Tjora ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

– Til nå har det i hvert fall vært bare positive tilbakemeldinger, mener forsker Ida Marie Henriksen.

Sosiologifestivalen startet i 2013 på initiativ fra professor Tjora. De første årene var han og Henriksen blant de drivende kreftene bak festivalen. I denne sjuende runden er ansvaret i stor grad overlatt til studentene selv og en gjeng fra sosiologisk institutt. Blant dem er Emil Øversveen og Aurora Terjesdatter Sørsveen. Samtidig er det egentlig studentene selv som er innholdet i festivalen.

Studenter del av noe mer

– Vi vil vise at sosiologi er noe annet enn bare det som skjer her på universitetet, sier Terjesdatter Sørsveen.

– Studentene skal få følelsen av at de er del av noe mer, følger Henriksen opp.

Sosiologien skal altså løftes ut av undervisningslokalene og settes inn i sammenhenger i samfunnet. Et annet, overlappende mål er å gjøre feltet mer tilgjengelig og synlig. Dermed skal festivalen vise både studentene selv og andre at fagfeltet faktisk betyr noe for folk i Norge.

Hvorfor er samfunnet som det er

For hva er egentlig rollen til sosiologen i samfunnet? En oppgave kan være å vise hva som forener oss, men også hva som skiller oss. Motvirker for eksempel idretten de sosiale ulikhetene, eller forsterker den ulikhetene isteden? Kanskje er det litt av begge deler? Hva er vi mest uenige om i Norge i dag? Hvorfor ble kommunevalget som det ble?

Slike aktuelle problemer og utfordringer står på programmet denne dagen.

Arrangementet er åpent og gratis for alle. Det finner sted ved Lokal bar i Dronningens gate 12 i Trondheim fra kl. 10 til 23.

Facebook-side for arrangementet.