Milepæl for forskningssenteret Ocean Space Centre

En ny rapport fra Statsbygg bekrefter at forskningssenteret kan realiseres på dagens tomt på Tyholt i Trondheim, innenfor tidligere beregnede kostnadsestimater.

Ocean Space Centre er fremtidens nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havroms-næringene, med stor betydning for Norge som havnasjon.

Planleggingen går over i neste fase

I november 2018 valgte regjeringen konsept for senterets nye laboratorier og utdanningslokaler. Det valgte konseptet betegnes som Ocean Space Laboratories, og Statsbygg fikk i oppdrag å utarbeide en såkalt OFP-rapport, som avklarer overordnede rammer for prosjektet.

OFP-rapporten er nå overlevert Nærings- og fiskeridepartementet. Den viser at laboratoriene kan bygges på den eksisterende tomten på Tyholt, og at planleggingsarbeidet kan gå videre til neste fase.

– Ocean Space Centre er et av våre viktigste og største byggeprosjekter på forskningsfronten. Derfor er jeg glad for at planleggingen av Ocean Space Laboratories har passert enda en milepæl, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Skal bygge 48.000 kvadratmeter

Rapporten fra Statsbygg bekrefter tidligere kostnadsestimater, med en beregnet investering (P50) på 6,2 milliarder kroner.  Det samlede arealet til laboratorier, utdanning og kontorer på Tyholt er omkring 48.000 kvadratmeter, redusert med ti prosent sammenlignet med tidligere beregninger.

– Jeg er godt fornøyd med at en har funnet fram til arealeffektive løsninger og at arealet er redusert siden forrige utredning. At kostnadsberegningene er så stabile gir trygghet for det videre arbeidet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (FrP).

Ocean Space Centre skal drives av NTNU og SINTEF, og vil erstatte dagens marintekniske senter på Tyholt i Trondheim. Dagens anlegg er nedslitt og umoderne. De eldste laboratoriene er fra 1939, og det store havbassenget ble åpnet i 1981.

Les pressemelding og last ned OFP-rapporten fra Statbyggs hjemmeside.