Use it – or lose it! Hjernen trenger aktivitet og utfordringer for å holde seg i toppform, mener
professor Asta Kristine Håberg. Foto: Per Henning, NTNU

Gjør som dronning Elisabeth – bruk hodet

Hjernen holder seg best i form når den brukes – hele livet, ifølge professor Asta Kristine Håberg. Hun deltar ved musikk- og vitenskapsfestivalen The Big Challenge.

Levealderen har økt bratt de siste 150 år. I 2050 vil det være tre ganger flere mennesker på jorda over 80 år enn det er i dag.

–  Vi må gjøre det vi kan for at disse ekstra årene blir sunne og lykkelige, slik at folk klarer seg selv og har meningsfulle aktiviteter. Økt levealder betyr også at samfunnet krever at vi jobber lenger, sa Asta K. Håberg i sitt foredrag på festivalen The Big Challenge, som arrangeres i Trondheim i disse dager.

Skal vare hele livet

Hjernecellene skal vare hele livet og derfor må de tas godt vare på. Den britiske dronningen fikk sine hjerneceller i 1926, og de ser ut til å fungere utmerket fortsatt. Ikke alle er like heldige med genene som Elisabeth, moren hennes ble 101 år, men det er mye vi kan gjøre for å gi hjernen best mulige forhold, mener Håberg.

Gjennom undersøkelser på eldre i Trondheim og i Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT) har hun studert avbildninger av hjerner gjort med MR-teknologi.

Med trening kan du få hjernen til å vare lenger. Illustrasjon: Colourbox

Læring!

–  Hva er ditt viktigste råd for å gi hjernen et godt liv?

–  Da må jeg gi to: Foreldre bør sørge for å gi barna den beste utdanning de kan få. Dyrk
hjernen og gi den masse å gjøre. Lær hele livet. Og når du blir eldre: Jobb så lenge du kan,
eller dyrk hobbyer. Gjør nye ting, bli kjent med nye folk, lær noe nytt.

Genene våre gjør at risikoen for å få demens og alzheimers sykdom er ulik. For de som er disponert for å rammes er det ekstra viktig med læring og stimuli, understreker Håberg.

Fyliste

Ikke overraskende mener professoren at vi skal unngå røyking, fedme og inaktivitet. Diabetes, høyt blodtrykk og depresjon er uheldig for hjernehelsen. Trening som får hjertet til å slå hurtig er gunstig, og helst skal vi være i god fysisk form hele livet. Men uansett når du starter, er det positivt.

Det er også viktig å sørge for at sansene virker best mulig, at informasjonen fra øyne og øre er av så god kvalitet at hjernen kan fungere optimalt. Sjekk briller og høreapparat.

Fungerer annerledes

Håberg har laget en metode der personen sitter i sitt eget hjem ved pc, nettbrett eller
smarttelefonen og utfører oppgaver. Testene viser at en del funksjoner taper seg med alderen, for eksempel går reaksjonstiden opp. Men eldre scorer faktisk bedre enn unge på noen oppgaver.

Eldre er flinkere til å huske objekter som henger sammen, og selv om eldre kan bruke mye tid på å lete etter saker, kan de i noen tester huske bedre hvor ting er lokalisert. Testene viser også at det skjer liten endring på fem år i en eldre, frisk hjerne.

–  For en del oppgaver svekkes hjernen med alderen, men i ekspertise og erfaring kan eldre gjøre en bedre jobb. Med årene blir man flinkere til å sortere hva som er viktig. En eldre hjerne er også bedre til å utvikle strategier som kompenserer for at den ikke fungerer optimalt på noen områder, sier Asta Kristine Håberg som er professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Gode trønderske kvinnehjerner

Undersøkelsene viser at den trønderske kvinnehjernen er i bra form når hun er i alderen 70 til 75 år, i snitt er den ett år yngre enn gjennomsnittet for kvinnehjernen globalt. Når hun passerer er mellom 75 og 80 år er hjernen faktisk to år yngre enn snittet i verden.

Verre er det med mennene. Den trønderske mannehjernen er ett år eldre enn forventet ved pensjonsalder. Men menn i Trøndelag ser ut til å ha godt av å være pensjonist, mellom 75 og 80 år er hjernen to år yngre enn snittet i verden.