Ben Goldacre har de siste årene gjort seg spesielt bemerket gjennom kritikk av medisinsk forskning. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Forskning som ikke publiseres, gir pasienter dårligere medisin

– Jeg er en lege som har hatt som hobby å avsløre idioter, sier Ben Goldacre. I så fall er det en hobby som er blitt svært omfattende.

Han er blitt truet, saksøkt og forsøkt latterliggjort, men har ikke gitt seg likevel. Ben Goldacre er lege, forsker, fagbokforfatter og aktiv samfunnsdebattant. Søndag 16. juni deltok han under NTNUs musikk- og vitenskapsfestival The Big Challenge.

Noen ganger har det vært enkelt å vise at folk tar feil. Som med vaksinemotstandere i ulike land som baserer sine synspunkter på rent juks og oppspinn. Men det er ikke alltid så åpenbart. Ofte er det ikke idioter heller, men folk som bevisst manipulerer resultater.

Goldacre har de siste årene gjort seg bemerket gjennom kritikk av medisinsk forskning. Han og hans medsammensvorne har avslørt flere misforhold. Mange ganger er dette snakk om dårlig forskning og publisering. Men det kan også være mer eller mindre direkte juks der medisinske firmaer, presse og folk flest velger å legge vekt på resultater som støtter en agenda eller som selger noe, om det er medisiner eller aviser.

I Bad Pharma tok Goldacre et oppgjør med legemiddelindustrien.

– Om jeg kaster krone og mynt hundre ganger og fjerner halvparten av resultatene, kan jeg få deg til å tro at jeg har en mynt med to kroner, påpeker Goldacre, som er spesialist i epidemiologi, og har jobbet mye med hvordan vi samler inn, tolker og presenterer fakta innenfor medisin.

Han sto blant annet bak nettsiden Bad Science og en fast spalte ved samme navn i avisen The Guardian. Dette er også navnet på en av hans bøker. Oppfølgeren Bad Pharma gikk nærmere inn på legemiddelindustrien.

Får mindreverdig medisin

Det er et stort problem at resultater fra medisinsk forskning håndplukkes slik at det skal passe en bestemt agenda. Det kan for eksempel være et medisinsk firma som vil at det skal se ut som om deres eget produkt er mer effektivt enn andres. Dette kan blant annet føre til at pasienter ikke får den best mulige behandlingen.

Selv Goldacre innrømmer at han har latt seg lure og gitt pasienter antidepressiva som ikke var like effektive som andre, fordi forskning som visste at legemiddelet ikke fungerte godt nok ble holdt tilbake.

– Ikke bare har du da utsatt pasienter for unødvendige bivirkninger, du har også tatt fra dem muligheten for å få bedre medikamenter, påpeker han.

Publiserer ikke

Mye medisinsk forskning publiseres aldri, selv ikke fra store prosjekter. Det kan for eksempel skyldes at de ikke har kommet frem til de resultatene de så for seg.

På den måten kan det skapes et inntrykk av at ett legemiddel er bedre enn et annet, siden bare forskningen som støtter opp om den konklusjonen blir offentlig tilgjengelig.

­– I praksis får det ingen konsekvenser at du ikke publiserer, påpeker Goldacre, som selv har bidratt til at denne praksisen i hvert fall kartlegges bedre.

Men det er slett ikke alltid snakk om bevisst juks. I denne sammenhengen tror han ikke egentlig det dreier seg så mye om det. Dette er mer en slags stilltiende akseptering av tingenes tilstand. Det har også vist seg vanskelig å komme med rettelser når feilaktige og upresise forskningsresultater er publisert. Det viste en artikkel som ble presentert for ikke lenge siden.

Goldacre avrundet innlegget ved The Big Challenge med å invitere medisinere til å bidra til at all forskning gjøres tilgjengelig, også den som tilsynelatende ikke gir de resultatene forskerne hadde trodd.