Universitetsområde ved NTNU testes i vindtunnelen

  • Av
    Kortnytt publisert 16.05.19
    Kommunikasjonsrådgiver ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

En miniversjon av NTNU Gløshaugen testes i vindtunnel. Dette gjøres for å studere vindforholdene og en mulig plassering av vindturbin på NTNU. Men også for å samle kunnskap om vindturbiner i urbane strøk.

Testene i den store vindtunnelen ved NTNU gjøres blant annet med røyk for å se hvor vinden er kraftigst. Anledningen er et prosjekt der man studerer vindstrømningene over NTNU Gløshaugen med tanke på en dag å installere små urbane vindturbiner på campus. Modellen er først blitt modellert på data (CFD), og så frest ut.

– Vindforholdene i urbane omgivelser som Gløshaugen er ikke så enkle som offshore eller i et åpent landskap. Vinden påvirkes av bygningsmassen, og vi får blant annet turbulens rundt bygningene, sier stipendiat Yannick Jooss.

Informasjonen om vindstrømningene som forskerne får fra prosjektet, kan også komme til nytte i risikovurderinger ved f.eks. gasslekkasjer et sted på universitetsområdet.

Prosjektet samler i tillegg også kunnskap med tanke på om det i framtiden skulle bli aktuelt med vindturbiner i bystrøk.

Prosjektet er del av et samarbeid mellom NTNU og SINTEF om urban vind, ledet av Are J. Simonsen (SINTEF) og NTNU-erne Lars R. Sætran, Tania Bracchi, og Jason Hearst. Yannick Jooss utfører testinga i vindtunnelen, og samarbeider med masterstudent Simen Havneraas Røstum.  

Kontaktinfo:
Yannick Jooss
Lars Roar Sætran
Are J. Simonsen
Tania Bracchi
Jason Hearst