SINTEF og REV Ocean signerte denne uken en avtale om å samarbeide om å løse utfordringene verdens hav står ovenfor. Foto: SINTEF

REV Ocean og SINTEF blir forskningspartnere

Samarbeidet vil dreie seg om flere forskningstema; fra klimaendringenes påvirkning på havet, til nullutslippsteknologi, digitalisering og datainnhøsting.

Under havkonferansen Ocean Week, signerte forskningsstiftelsen SINTEF og Røkke-selskapet REV Ocean en partnerskapsavtale om samarbeid for å løse viktige utfordringer for havet.

– Med et slikt samarbeid står vi enda bedre rustet til å finne løsninger på de store utfordringene som ligger foran oss. At Røkke og REV Ocean vil satse private midler på å forske på havet er et uvurderlig tilskudd og vi ser frem til mulighetene et slikt partnerskap vil gi oss, sier Vegar Johansen i SINTEF Ocean.

Skal løse kritiske problemer

SINTEF Ocean og  REV Ocean skal samarbeide om flere forskningstema fra klimaendringenes påvirkning på havet, til nullutslippsteknologi og digitalisering og datainnhøsting.

– Jeg ser fram til å jobbe med SINTEF for å skape nye havløsninger, sikre innovativ teknologiutvikling og øke kunnskap og datatilgjengelighet for havet, sier Nina Jensen, daglig leder for REV Ocean.

– Ved å kombinere SINTEFs ekspertise med våre arbeidsverktøy håper jeg at vi raskt kan finne frem til løsninger på noen av de mest kritiske problemene for havet som klimaendringer og plastforurensning. Samarbeidet er også en spennende mulighet for REV Ocean å direkte bidra til europeiske forskningsinitiativer.

Har verdens mest avanserte forskningskip

REV Ocean er et initiativ opprettet og finansiert av Kjell Inge Røkke. REV Ocean jobber med tre prosjekter som skal bidra til å løse miljøproblemene i havet; verdens største og mest avanserte forskningsskip, «Verdenshavets hovedkontor» og den globale havdataplattformen.

SINTEF vil også styrke sitt samarbeid med REV Ocean når Alexandra Bech Gjørv går inn i styret til REV Ocean. I dag består REV Ocean styret av Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Olav Revhaug, men fra august opprettes det et nytt styre bestående av sju medlemmer, hvorav fem eksterne.