Tunanlegget ble funnet i Bindal. Foto: Trine Anna Johnson, Kulturminneavdelingen i Nordland

Fant bosetning fra 200-tallet

1800 år gammelt tunanlegg oppdaget i Bindal i Nordland.

– Det er det største jeg har vært med på i min 30 år lange karriere, sier arkeolog Trine Johnson til NRK Nordland.

Hun jobber ved kulturminneavdelingen i Nordland, og satt nylig og så på LIDAR-foto, en type flyfoto der en laser leser av nivåforskjeller i terrenget.

Under granskingen av bildene fra Bindal oppdaget hun både gravhauger og et tunanlegg med minst 12 hus. Disse husene var opptil 15 meter lange. Anlegget var antakelig i bruk i årene 200 til 800 etter Kristus.

Tunanleggene kan ha vært samlingsplasser for ledende folk i området som møttes for å diskutere og løse aktuelle saker.

Johnson har senere vært på befaring i området sammen med forsker Geir Grønnesby ved NTNUs Institutt for arkeologi og kulturhistorie.

Oppfølging usikker

Foreløpig er det usikkert hvordan dette funnet blir fulgt opp, og eventuelt av hvem.

– Vi skal ha en diskusjon om dette i dagene framover, forteller Grønnesby. – For det første må vi finne en måte å dokumentere feltet på. Lidar-skanningen har litt for dårlig oppløsning.

Det andre er rent forskningsmessig. Hvilke muligheter fagfolk har for å få informasjon om anlegget uten å grave for mye.

– Men som du skjønner er det litt for tidlig å si hva vi kommer til å gjøre. Det er jo også et finansielt spørsmål, sier Grønnesby.