Pengene skal brukes til å lage løsninger som bygger på e-læring og digital kommunikasjon. Illfoto: Colourbox

Millioner til digital styrking av lærere

Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU har fått 5,7 millioner kroner. De skal brukes til å utvikle digitale løsninger som skal styrke kompetansen til lærerne.

Det er Difi som bevilger pengene til prosjektet som skal øke kvaliteten på matematikk- og skriveopplæring i skolen. Difi står for Direktoratet for forvaltning og IKT.

Prosjektet handler om å utvikle løsninger som bygger på e-læring og digital kommunikasjon, og de 5,7 millioner kronene fordeles over tre år.  

Regjeringen har en medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter. I år får 13 prosjekter til sammen 124 millioner kroner i støtte. Samfunnet kan få en gevinst på hele 6,5 milliarder kroner over ti år gjennom disse prosjektene.  

– Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU er blant dem som nådde helt opp. Prosjektet kan spare samfunnet for over 200 millioner kroner over ti år, men først og fremst er dette gode nyheter for elevene og barnehagebarna, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup til matematikksenteret.no

– Som nasjonalt senter er hovedoppgaven vår å styrke kompetansen i matematikk i barnehager og skoler – over hele landet. Det kan være en utfordring. Ved å ta i bruk digitale løsninger vil vi nå flere, og vi kan styrke kvaliteten på det vi leverer, sier leder for Matematikksenteret, NTNU, Kjersti Wæge.  

I forbindelse med den nye modellen for kompetanseutvikling opplever Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU en kraftig økning i antallet henvendelser om å bistå i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.  

– Vi jobber hardt for å imøtekomme så mange behov som mulig, men ser at vi kunne økt både kvalitet og omfang om vi hadde utviklet supplerende e-læringsløp, og hadde tatt i bruk digitale kommunikasjonsformer, sier Arne Johannes Aasen, leder for Skrivesenteret, NTNU. 

Om Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU

Matematikksenteret og Skrivesenteret er ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og arbeidsmåter for bedre undervisning, i tett samarbeid med praksisfeltet. Målgruppene er alle lærere og barnehagelærere i Norge, skoleledelse, lærerutdannere og lærerstudenter. 

Sentrene har som hovedoppgave å øke kvaliteten i matematikk- og skriveopplæringen, bidra til økt motivasjon og interesse for fagene, og å styrke kompetansen i matematikk og de grunnleggende ferdighetene regning og skriving. 

Sentrene er en del av lærerutdanningen ved NTNU, og har egne nasjonale ansvarsområder og mandat (Udir).