Omstillingen til en sirkulær økonomi vil stå og falle med at bedrifter, myndigheter, og du og jeg løfter i flokk. Det betyr blant annet at vi må reparere mye mer - i stedet for å kaste. Foto: Elretur/loop.no

Hvordan skape en sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi betyr å utnytte planetens ressurser på best mulig måte, for å sikre bærekraft og verdiskaping på lang sikt. Men hva må til for å komme dit? Den 3. og 4. juni arrangerer SINTEF, NTNU og Nord universitet en konferanse om dette i Langesund.

I framtida vil vi oppleve ressursknapphet på flere materialer på grunn av økt befolkning og høyere forbruk. Samtidig vil flere land bli industrialiserte. Dette vil skape et behov for å ivareta kvaliteten og bruksverdien av produkter i omløp så lenge som mulig, for å sikre tilgangen på ressurser.

I praksis betyr det at vi må utnytte planetens ressurser på best mulig måte, for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer, og har effektive systemer som sørge for at det som i dag blir til avfall, blir råmaterialer i framtida.

Men hvordan gjør vi det – egentlig?

Forskere på feltet er ikke i tvil om svaret: «Stimuler til samarbeid over tradisjonelle sektorgrenser – innenfor industrien og på tvers av skillelinjer mellom offentlige og private aktører, og mellom næringsliv og forbrukere».

Omstillingen til en sirkulær økonomi vil nemlig stå og falle med at bedrifter, forbrukere og myndigheter løfter i flokk. Skal Norge få flere sirkulære gullvinnere, bør private og det offentlige i fellesskap eksperimentere med nye samarbeidsformer. Dette kan bidra til å fjerne regulatoriske barrierer, som unødvendig strenge materialkrav, og stimulere til innføring av miljøstandarder.

Vil du vite mer? Dra til Langesund

Den 3. og 4. juni arrangerer SINTEF, NTNU og Nord universitet en konferanse om sirkulær økonomi, og spesielt om hvordan vi kan stimulere overgangen til en sirkulær økonomi.

Circular Economy Conference 2019, som er den tredje i serien, vil gi innsikt i, og inspirasjon til hvordan vi kan sørge for en overgang til sirkulær økonomi innenfor organisasjoner, verdikjeder og samfunnet som helhet. Dette med øye på produkt- og tjenesteutvikling, regionale nettverk og allianser, for utveksling av energi og materialer, nye typer styring og forretningsmodeller.

Her er noen av SINTEFs satsinger og prosjekter:

SINTEFs sitt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innenfor Sirkulær økonomi

Noen prosjekter:

PlastiCircle
WtE 2030   evt. bloggpost: Do not waste your waste: WtE! 
ACTIF  evt. Blogpost: Understanding slag formation in cast iron – important for circular economy
ERIFORE
CABRISS
Eco-Solar
PLATIRUS

Artikler om temaet:

Even greener solar power on the way
From lignin to valuable products

Noen blogg-poster fra våre forskere:

Red mud (bauxite residue) – an unnecessary problem?
How the tide turned on plastic