Kunstner Ane Graff jobber ofte i et krysningsfelt mellom vitenskap og natur. Hun håper at utstillingen under festivalen The Big Challenge kan vekke interesse for hvordan kroppene våre blir påvirket av alt rundt seg. Det gjelder spesielt forurensende stoffer og medisinbruk. Foto: Ivar Kvaal

Skal lage kunst om antibiotikaresistens og sykdommer

Hun er en av to kunstnere fra Norge som skal delta under årets Veneziabiennale. Rett etterpå kommer Ane Graff til The Big Challenge i Trondheim for å være en av festivalens kunstnere.

Hun har stilt ut et knippe glassflasker fylt med trøndersk gjørme og vann, og dyrket bakterier.  Alt i kunstens navn.

Ane Graff jobber ofte i et krysningsfelt mellom vitenskap og natur. Dette har ført henne som en av to norske kunstnere til verdens eldste og mest kjente samtidsutstilling, Veneziabiennalen.

Nysgjerrig på kroniske sykdommer

Graff blir også en av tre kunstnere under utstillingen The Micro Challenge som skal vises på Gråmølna i Trondheim under vitenskapsfestivalen The Big Challenge, og frem til 21. juli.

Utstillingen vil kretse rundt et felles tema: Hva er noen av de globale helseutfordringene i vår tid? Og hvordan forholder vi mennesker oss til disse?

Graff er veldig interessert i hvordan kroppen møter, og blir formet av, den fysiske verden vi lever i.

– Vi vet at en rekke sykdommer har et voldsomt oppsving i vår tid. Jeg er interessert i hva som får dette til å skje, og hvordan blir kroppene våre formet av tiden vi lever av og dens materielle avtrykk, sier Graff.

Hun håper at utstillingen kan bidra til å vekke interesse for hvordan kroppene våre blir påvirket av alt rundt seg. Det gjelder spesielt forurensende stoffer og medisinbruk, men også av maten vi spiser og hvordan maten produseres.

Kunst om antibiotikaresistens

Utstillingen er et samarbeid mellom NTNU Helse og Trondheim kunstmuseum. Utstillingen tar utgangspunkt i to kunstprosjekter. I tillegg til Graff, er kunstnerduoen Beret Aksnes og Vegar Moen valgt ut.

– Vegard Moen og Beret Aksnes ønsker å samarbeide med forskere fra NTNU som jobber med antibiotikaresistens, for å utvikle det visuelle bakgrunnsmateriale for sitt verk. Deres prosjekt forholder seg direkte til Gråmølnas historie, sier Randi Thommessen, kurator ved Trondheim kunstmuseum.

I forbindelse med festivalen vil kunstnerne også delta i samtaler med forskere om aktuelle tema som kan relateres til utstillingen.

Johan Börjesson, direktør ved Trondheim kunstmuseum, mener at samarbeidet viser verdien i at kunstnere går rett inn i aktuelle vitenskapelige problemstillinger og tilnærmer seg den med en annen holdning og utgangspunkt enn forskere.

– Kunst er ikke en egen sjanger løsrevet fra samfunnet ellers. Den tematiserer og visualiserer alle sider ved menneskets tilværelse, sier Börjesson.

Les mer om utstillingen og vitenskapsfestivalen The Big Challenge her

En kunstfaglig jury valgte ut de to prosjektene blant over 50 innsendte søknader. I juryen var Jeremy Welch, professor ved Kunstakademiet i Trondheim, Randi Thommessen, kurator ved Trondheim kunstmuseum, og Charlotte Rostad, billedkunstner og representant for Trøndelag Bildende Kunstnere.