SiQua, Cimon Medical, RagnaRock Geo, og en bedrift for robotisert vasking av fiskelinjer, fikk Discovery-midler under Technoportkonferansen i går. Foto: Technoport

Fikk millionstøtte fra NTNU Discovery

Fire oppstartsprosjekter drevet av ansatte og studenter ved NTNU mottok i går millionstøtte fra NTNU Discovery under Technoportkonferansen i Trondheim.

– Disse fire prosjektene får nå muligheten til å utforske, verifisere og kvalitetssikre ideene sine for videre utvikling på et kritisk stadium i et selskaps utvikling. Det er all grunn til å ha store forhåpninger om at disse blir vellykkede selskaper på sikt, for vår erfaring er at støtte fra NTNU Discovery ofte utløser større investeringer fra andre aktører senere, sier prorektor for nyskaping Toril Hernes.

De fire prosjektene fikk presentere ideene sine for publikum og fikk fagjuryens dom umiddelbart etter å ha gått av hovedscenen. Statssekretær Rebekka Borsch i Kunnskapsdepartementet offentliggjorde resultatet av juryens arbeid.

– Jeg vil takke for de spennende prestasjonene her i dag. Jeg hørte prorektor Toril Hernes nevne at et kriterium for å bli tildelt finansiering er at ideen må være enestående, og må innrømme at hvis jeg var i juryen, ville jeg ha hatt det veldig vanskelig å si nei til et eller flere av disse prosjektene, sa statssekretær Rebekka Borsch før hun offentliggjorde resultatet.

Dette er prosjektene som ble tildelt støtte for et hovedprosjekt (beløp i parentes):

  • SiQua (1.000.000,-)
  • Cimon Medical (1.000.000,-)
  • RagnaRock Geo (830.000,-)
  • Robotisert vasking av fiskeprosesslinjer (1.000.000)

Man kan søke om maksimalt en million kroner støtte fra NTNU Discovery.

Om NTNU Discovery

NTNU Discovery er en støtteordning for fremragende ideer fra ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge. NTNU Discovery gir økonomisk støtte i en fase hvor få andre er villige til å investere penger. Hensikten er å å øke ideens kvalitet i det aller tidligste stadiet og øke ideenes muligheter for videreutvikling gjennom andre finansieringsordninger som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge eller eller privat kapital senere.

NTNU Discovery er i 2019 finansiert av Helse Midt Norge, Sparebank 1 Midt Norge.

Undervannsdronen fra Blueye Robotics, verdens hardeste belegg fra Seram Coatings og det digitale læringsverktøyet for å lære perfekt uttale av fremmedspråk fra Capeesh er blant mange eksempler på tidligere prosjekter som har mottatt midler fra NTNU Discovery.

Mer om ordningen kan du lese her: https://ntnudiscovery.no/