En motor består i hovedsak av fire hovedkomponenter: Stator, rotor, aksling og eventuelt et hus. Statoren er den mest krevende komponenten å produsere. Her er det Alva skiller seg ut. Illustrasjon: Alva Motor Solutions

Printer elektriske motorer

Også elektriske motorer kan lages mer miljøvennlig. En oppstartsbedrift er på saken.

Åpnet døra seg automatisk for deg i dag morges? Det kan du takke en liten motor for.

De fleste tenker ikke over alle motorene som vi omgir oss med i hverdagen.

De første motorene fikk vi  med den industrielle revolusjonen og dampmaskinenes inntog. En motor er enkelt fortalt en maskin som omformer ulike former for energi til mekanisk energi. Det gjør den i form av roterende eller lineære bevegelser. I dag finnes motorer overalt og ofte er de drevet av fossilt drivstoff.

Det vil gründer Jørgen Selnes i Alva Motor Solutions endre.  Da han startet på Entreprenørskolen ved NTNU for tre år siden, ville han ta for seg et stort teknisk problem.

Gründer Jørgen Selnes i Alva Motor Solutions vil skape et internasjonalt elektrisk motorselskap med base i Norge. Nå jobber de med å utvikle fremtidens elektriske motorer og generatorer. Foto: Alva Motor Solutions

– Vi står overfor en av de største utfordringene i verdens historie: Klimaforandringer kombinert med et økende energibehov. Dette er et globalt problem som vi i Alva vil bidra til å løse gjennom å utvikle fremtidens elektriske motorer og generatorer, forteller gründeren.

Fiberprinting

I oppstartbedriftens nye lokaler i gründerfabrikken FAKTRY i Trondheim er det full fart.

Oppstartbedriften – som i dag teller 12 personer – utvikler en ny produksjonsmetode for elektriske motorer og generatorer.

En motor har i hovedsak fire hovedkomponenter: Stator, rotor, aksling og eventuelt et hus.

Statoren er den mest krevende komponenten å produsere. Dette er delen som står rolig i en elektrisk motor. Ofte er den sammensatt av kobberviklinger og en jernkjerne.  Her er det Alva skiller seg ut med sin patenterte teknologi:

– Vi kan produsere tusenvis av ulike statorer med én og samme maskin,  sier Selnes, som sammenligner produksjonsutstyret med en 3D-printer. 

Kort fortalt går metoden ut på å kombinere strømledende materiale med strukturelle fiber, i en printeprosess. 

En fiberprintet stator. Foto: Alva Motor Solutions

– Dette er vi i dag alene om å kunne tilby. De andre motorkomponentene standardiserer vi og bestiller fra eksterne leverandører. Resultatet er en bredere produktportefølje med bedre egenskaper, forsikrer Selnes.

Lager statorer uten jern

Ikke bare produksjonsmetoden skiller Alvas motorer fra konkurrentenes. Vanligvis består statorer av en jernkjerne som bidrar til å holde kobberviklingene på plass. Jernet gir strukturell styrke, øker magnetfeltet og gir en sterkere motor.

– Problemet er at jern er tungt og gir effektivitetstap, vibrasjoner og støy. Derfor lager vi statorer uten jern. En stator uten jern gir en motor med mye bedre egenskaper, men i dag finnes det ingen gode måter å produsere slike på, sier Selnes, som fortsetter:

– Alvas motorer er derfor mer effektive, lettere, mer presise og bråker mindre enn det du finner på markedet i dag.

– Kan bli et industrieventyr

Alva vurderer nå en rekke industrier, som droner, medisinsk utstyr og robotikk, samt elektrifisering av fly, båter og biler.

Aktuator

En aktuator er en teknisk innretning som ved hjelp av styresignaler utfører en mekanisk bevegelse.

Lineære aktuatorer utfører en lineær (rettlinjet) bevegelse, mens roterende aktuatorer frembringer en rotasjonsbevegelse.

Kilde: Store norske leksikon

– Vi har tre prosjekter innen industrielle droner, vindturbiner og aktuatorer (se faktaboks) som kjøres parallelt med kommersialisering av en standardisert portefølje. Det er mange industrier vi kan gå inn i, sier gründeren, som nå vil bygge opp en salgsavdeling og utvide ingeniørteamet.

Kjetil Eikeset, investor og partner i konsulentfirmaet Promethevs, mener at markedspotensialet er enormt:

– Det er teknologi med høy presisjon rettet mot bærekraft og grønn energi, sier Eikeset. Han tror Alva kan bli et industrieventyr.

– De er unge, veldig kompetente og engasjerte med en fremtidsrettet teknologi som kan erstatte fossilt brennstoff. Det de trenger er kapital, støttespillere og nettverk over tid, som har tro på det de gjør.

Saken er noe redigert etter innspill fra kilden.