Flere faktorer påvirker hvor utsatt du er for å utvikle hjerteflimmer. Genene dine kan spille en betydelig rolle. Foto: Colourbox

Hjerteflimmer påvirkes av genene dine

Forskere ser sammenheng mellom bestemte gener og hjerteflimmer. Det gir et viktig bidrag til arbeidet med å kartlegge risikofaktorer.

Hjerteflimmer er den vanligste formen for forstyrrelser i hjerterytmen. Rundt 10 prosent av alle over 75 år utvikler denne tilstanden, der forkamrene i hjertet slår mye raskere enn hovedkamrene, og gir enn flimrende følelse i brystkassen.

Data fra over 1.000.000 mennesker har gitt oss større innsikt i sammenhengen mellom genene våre og risikoen for hjerteflimmer.

Tilstanden er vanligst blant de eldste av oss, men de siste årene er hjerteflimmer også blitt mer vanlig i andre aldersgrupper. Den største økningen finner vi blant kvinner mellom 40 og 59 år.

Hjertesvikt og hjerneslag er satt i sammenheng med tilstanden.

Vi kan påvirke risikoen for hjerteflimmer, blant annet gjennom å trene, men noen er mer disponert for å utvikle tilstanden enn andre er. Foto: Colourbox

Genene virker inn

Flere faktorer påvirker hvor utsatt du er for å utvikle hjerteflimmer, som overvekt eller lite eller overdreven fysisk aktivitet. Men genene dine kan også spille en betydelig rolle. Nå vet vi mer om hvilke gener som er involvert.

Ved å bruke data fra seks store helseundersøkelser har internasjonale forskere fått større innsikt i hvilke gener som er involvert i utviklingen av hjerteflimmer. Resultatene er publisert i Nature Genetics.

Medisinske data fra over 1.000.000 mennesker er sammenlignet, deriblant fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Dette omfatter nær 35 millioner genvarianter. Disse er satt i sammenheng med over 60.000 tilfeller av hjerteflimmer.

– Vi identifiserte 142 risikovarianter på 111 ulike steder i kromosomene, sier professor Kristian Hveem ved HUNT.

Professor Hveem er en av sisteforfatterne bak artikkelen. Han er forøvrig også leder av et K. G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi ved NTNU som omfatter nærmere 50 forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og en gruppe innen systembiologi ved Fakultet for naturvitenskap. Førsteforfatter Jonas Bille Nielsen er førsteamanuensis ved K. G. Jebsen-senteret.

151 mistenkte

Den internasjonale forskergruppen prioriterte å undersøke 151 ulike gener som er mistenkt å være involvert i hjerteflimmer. Flere av funnene er nye.

–  Vi fant at genvariasjonene vi undersøkte kunne settes i sammenheng med over 11 prosent av tilfellene av hjerteflimmer, forklarer Bille Nielsen.

Mange av risikovariantene ligger nær gener som tidligere er satt i sammenheng med utviklingen av alvorlige hjertelidelser. Andre ligger nær gener som er viktige for utviklingen av tverrstripet muskulatur som vi selv kan kontrollere.

Analysene antyder at det kan være en sammenheng mellom enkelte av disse genene og selve strukturen i hjertemuskulaturen. Denne kan utvikle seg annerledes, enten før fødselen eller i senere stadier av livet.

Selv om vi selv kan påvirke risikoen for hjerteflimmer, er altså noen av oss mer disponerte for tilstanden enn andre. Resultatene kan bidra til å peke ut de av oss som er utsatt for størst risiko.

Kilde: Biobank-driven genomic discovery yields new insight into atrial fibrillation biology. Nature Genetics volume 50, pages1234–1239 (2018). https://www.nature.com/articles/s41588-018-0171-3