Illfoto: Colourbox

Fem NTNU-forskere fikk nye milloner til kreftforskning

  • Publisert 31.10.18

Kreftforeningen deler årlig ut penger til forskning. Potten var i år på 160 millioner kroner. 25 millioner av disse gikk til NTNU og St.Olavs hospital. 

Disse fem forskerne fikk støtte: 

Professor Tone Frost Bathen ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, fikk nesten åtte millioner for å utvikle verktøy for en mer presis tolkning av MR-bilder i utredning av prostatakreft.

Hennes forskningsgruppe og samarbeidspartnere ved St. Olavs hospital skal blant annet bruke kunstig intelligens for å kunne tolke MR-bilder mest mulig presist. Dermed kan de aggressive krefttypene lettere skilles fra de typene som kanskje bare trenger å overvåkes. Dette kan på sikt gi pasienter bedre behandling og høyere livskvalitet.  

Professor Siver Andreas Moestue ved Institutt for klinisk og molekylær medisin fikk drøyt fire millioner for å identifisere biokjemiske reaksjoner i kroppen som er årsak til spredning av kreft. 

Ny kunnskap om dette kan bidra til nye behandlingsmåter for å unngå spredning. Utvikling av nye legemidler som hindrer spredning, er det langsiktige målet.  

Lege og førsteamanuensis Tobias S. Slørdahl ved samme institutt fikk fem millioner til  et prosjekt der forskerne skal prøve å finne en bedre behandlingseffekt på beinmargskreft. Det skal undersøkes om det kan finnes en bedre måte å hemme kreftcellenes nedbrytning av antistoffer (proteiner) som oppstår ved beinmargskreft. Forskerne skal kombinere dagens medikamentelle behandling med et nytt medikament som ytterligere hemmer nedbrytning av proteiner i kreftcellene.
Denne kombinasjonen er basert på tidligere resultater fra grunnforskning i forskningsgruppen. De har erfart at om de hemmer nedbrytningen av proteiner i kreftcellene via to ulike angrepspunkter så vil dette ta livet av kreftcellene.

Lege og professor Bjørn Henning Grønberg , også ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, har fått 3,5 millioner til et  prosjekt om immunterapi og lungekreft. Her skal det undersøkes om immunterapi kan forlenge overlevelsen hos pasienter som har den relativt sjeldne krefttypen småcellet lungekreft.

Studier viser at immunterapi er effektivt hos pasienter med denne typen kreft, men det er ikke undersøkt om den forlenger overlevelsen. I samarbeid med danske, svenske og litauiske leger er det i gang en studie hvor pasienter med småcellet lungekreft som har fullført standard cellegift og strålebehandling skal følges med regelmessige kontroller (som er dagens standard) eller få tilleggsbehandling med immunterapi i 12 måneder. Deretter skal overlevelsen og respons på behandlingen sammenlignes, samt bivirkninger og livskvalitet.

Kathrine Røe Redalen ved Institutt for fysikk ble tildelt fire millioner for et prosjekt som skal undersøke om bedre bildediagnostikk kan gjøre behandlingen enda bedre.

 

Kreftforeningens forskningstildeling 2018

Av Kreftforeningens 160 millioner kroner går rundt 90 millioner går til prosjekter som skal se på metoder for mer effektiv behandling.

Cirka 70 millioner går til forskningsprosjekter som skal sørge for: Mer kunnskap om kreft (41 millioner), at flere skal unngå kreft (14 millioner), at kreft skal oppdages i tide (3 millioner) og at flere skal få bedre liv med, og etter kreft (12 millioner).

I år er Kreftforeningen 80 år, og gjennom årenes løp har foreningen tildelt forskningsmidler til en verdi av 6,3 milliarder kroner.