Her er forskerne i gang med forsøket med adaptiv lyd som hjelpemiddel for blinde. Testene ble gjort i et stille område på Tiller utenfor Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo/NRK.

Elbiler er trafikkfarlige for blinde

Elbiler er bra for miljøet – men ikke for de som ikke ser. De sliter med å oppdage de stillegående kjøretøyene. Men norske forskere jobber med en løsning.

I støyende omgivelser kan det være helt umulig å oppdage en elbil for den som ikke kan se. Men fra neste år kommer nye internasjonale krav på plass: Da skal alle elbiler være utstyrt med en varsellyd – slik at fotgjengere lettere kan høre om det kommer en bil.

– Elbilen skal lage en kunstig laget lyd som varierer i tonehøyde, men i liten grad i lydnivå når den kjører i 20 km/t eller saktere, sier forsker og akustiker i SINTEF, Truls Berge.

Han har i mange år forsket på lyd og støy i trafikken, og sitter i tillegg i flere internasjonale fora som jobber med støy og støyplager. Forskeren er for så vidt positiv til at det nå kommer krav om lyd som kan hjelpe de blinde. Samtidig mener han at kravene er for ufullstendige og at dette bare er en midlertidig løsning.

– De nye kravene tar ikke hensyn til miljøet bilen kjører i. Det er stor forskjell på hvilken lyd som er nødvendig i en kveldsstille gate og i et travelt trafikkbilde i en by, sier forskeren.

Det at stillegående elbiler tilføres en kunstig lyd, slik de nye forskriftene nå er utformet, kan gjøre arbeidet med å redusere trafikkstøy generelt vanskeligere. Dette må veies opp mot å sikre at blinde og svaksynte kan ferdes trygt i trafikken, mener han.

Denne boksen lagde lyden som de blinde testpersonene skulle lytte til. Forhåpentligvis kan resultatene fra forsøket brukes til å gjøre det sikrere å ferdes i trafikken for blinde og svaksynte. Foto: Bent Lindsetmo/NRK.

Hvor mye lyd trengs egentlig?

Nylig gjennomførte Berge og hans kolleger en test der de prøvde ut en egenutviklet løsning på problemet: De utstyrte en elbil med såkalt adaptiv lyd, og testet løsningen på flere blinde og frivillige. I tillegg brukte forskerne høyttalere med ulike lydnivå som simulerte bakgrunnsstøy i en trafikkert bygate.

Adaptiv lyd betyr at bilene kan utstyres med mikrofoner som registrerer lydnivået i omgivelsene, og tilpasser lyden de selv lager etter dette lydnivået. Målet var å finne ut hva som skulle til av “varsel-lyd” under ulike støyforhold, slik at man vet hvor mye lyd som det faktisk er nødvendig å bruke.

Forsøket ble gjort ved at et testpanel trykket på en knapp når de hørte bilen. Dermed kan en finne ut hvor nær bilen er f.eks. et fotgjengerfelt, for sikker kryssing av vei.

Håpet er at resultatene skal bli tatt i bruk av den internasjonale bilbransjen.

– Flere bilprodusenter som Nissan, General Motors og Renault har meldt sin interesse for resultatene fra dette prosjektet.

Norge har verdens høyeste tetthet av elbiler. Det er derfor naturlig at elbil-produsentene ser til oss når det gjelder trafikksikkerhet og forskning på dette, mener Truls Berge i SINTEF.