Meldinger fra hjernen: Disse partiklene, kalt eksosomer, har vakt forskernes interesse fordi de kan passere blod-hjerne-barrieren. Bildet er tatt med AFM-mikroskop.

På sporet av Alzheimer-gåten med nanoteknologi?

Et nyoppdaget signalstoff, eksosomer, skal nå under forskernes nanolupe i jakten på et diagnoseverktøy for Alzheimer sykdom.

Nylig ble det påvist at kroppen vår er utstyrt med knøttsmå budbringere kalt eksosomer. Disse spiller en viktig rolle i signaloverføringen mellom cellene våre og er tilstede i all kroppsvæske. I tillegg har de den egenskapen at de kan bryte barrieren mellom blod og hjerne; en barriere som til vanlig passer på at uønskede stoffer ikke kommer på avveie i hjernen vår.

Fakta om prosjektet:

Koordinator:
Leiden University, The Netherlands

Partnere:
SINTEF AS, Norway
HansaBioMed Life Science (Lonza), Estonia
Erasmus Medical Center, The Netherlands
Fundacio ACE, Spain

Finansiering:Dette prosjektet har mottatt støtte fra EuroNanoMed III (2016-2021), som er en ERA-Net Cofund Action under Horizon 2020. ERA-NET finansieres av EUs rammeprogram og skal samordne ulike lands nasjonale forskningsprogrammer. Kilder: https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2018/06/new-project-funded-to-study-alzheimers-disease

Utvikler analytisk nanoverktøy

I det nystartete prosjektet EXIT (EXosomes Isolation Tool) skal SINTEF, som en del av en flerfaglig gruppe,  utvikle et miniatyrisert analyseverktøy for å undersøke eksosomer i prøver fra pasienter med Alzheimers sykdom.

Eksosomer «bærer» ulike molekyler som proteiner, microRNA og metabolitter, og dette gjør dem svært interessante i forskningssammenheng.

Sentralt i utviklingen er elektroseparasjonsmetoder fra Universitetet i Leiden og SINTEFs høyteknologiske laboratorium, MiNalab. På MinaLab skal det utvikles fabrikasjonsprosesser for ultrasmå væskekanaler, med dybde mellom 50 og 100 nanometer.  (Til sammenlikning er  tykkelsen på et hårstrå 100 000 nanometer.) Slike dimensjoner tillater oppkonsentrering av partikler i nanostørrelse, slik som eksosomer, som igjen åpner for en diagnostikk på eksosomer som var umulig tidligere.

Analyseverktøyet vil gjøre det mulig å konsentrere og separere eksosomer fra blodplasma og spinalvæske. Håpet er at eksosomene kan brukes som en tidlig biomarkør som kan oppdage Alzheimers sykdom før det gir seg utslag som mangel på autonomi og andre psykiske endringer. Man håper også at isolering av eksosomer fra parallelle prøver av plasma og spinalvæske fra samme pasient skal øke forståelsen av hvordan sykdommen utvikler seg. 

Prosjektet ble startet i april 2018 og er planlagt å vare frem til 2021. 

Her kan du lese mer om prosjektet EXIT.