Alle sidene på en melkekartong «henger sammen», og mange av oppgavene er lagt opp slik at elevene må samarbeide for å finne svaret.

Matte på skolemelka

  • Publisert 17.09.18

Oppgaver innen matematikk, kosthold og fysisk aktivitet vil prege skolemelkkartongene framover.

Også i spisepausene i skolen vil elever snart få anledning til å innta kunnskap. Skolemelkekartongene vil inneholde illustrasjoner med tekst og oppgaver innen matte, kosthold og fysisk aktivitet. 

Det blir 44 varianter av melkekartonger, og de blir på nynorsk på de steder i landet der nynorsk er den naturlige språkformen.

Elever har spilt inn ideer til både design og innhold. 

Det nye designet er utviklet av fagpersoner fra Matematikksenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA). Målet er å engasjere og motivere for mer læring.

— En viktig del av Matematikksenterets arbeid er å vise hvor spennende matematikk kan være. I dette prosjektet får vi vist fram innfallsvinkler og tenkemåter som kanskje er ulikt det barna møter på skolen. Vi håper det vil skape nysgjerrighet og motivasjon til å lære mer, sier leder Kjersti Wæge, ved Matematikksenteret, som ligger ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.