Vil gjøre industri av supermolekylet: Fra venstre: Kjemiker Eva Landsem, teknologisjef Dag Høvik, økonomisjef Hans Vidar Hanssen, daglig leder Morten Eikenes, og styreformann Svein Ove Faksvåg. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

Skaper supermolekyl i pilotfabrikk på Herøya

  • Av
    Publisert 11.06.18
    Tidligere kommunikasjonssjef i SINTEF Konsernstab

En ny type molekyler gir nye egenskaper til en rekke produkter, fra miljøvennlig gulvbelegg til brusflasker. Det kan bli storindustri.

Det miljøvennlige molekylet er resultat av 13 år med forskning og teknologiutvikling i SINTEF. Knoppskuddet Funzionano skal nå bygge en pilotfabrikk på Herøya i Porsgrunn for å ta produktet ut i markedet. 

Erstatter tungmetaller

– Vi har utviklet en slags universalbyggekloss som gjør at vi kan skreddersy nye molekyler fra kjente kjemikalier. Det betyr at våre kunder kan erstatte miljøskadelige stoffer, redusere materialbruken og forlenge levetiden på produktene sine, sier administrerende direktør Morten Eikenes i Funzionano. 

De bittesmå “byggeklossene” skal i første omgang bidra til å erstatte tungmetallbaserte flammehemmere, i for eksempel gulvbelegg og treholdige byggematerialer. Funzionano-teknologien kan også brukes til å gi plaststoffer som PET (Polyetylentereftalat) nye egenskaper.  

– Brusflaskene vi omgir oss med til daglig består i all hovedsak av PET. Det er en tiltakende trend å redusere mengden PET i emballasje, og flasker laget av et tynt lag med PET er i seg selv ikke lufttett. Med vår løsning blir flaskene helt tette og dermed bedre egnet til oppbevaring av mineralvann, juice, øl eller andre varer, sier Eikenes. 

24 millioner og patent på plass

Den patenterte teknologien har også blitt brukt av Jotun i malingsproduktet Drygolin Extreme. Det har ført til mindre bruk av løsemidler og bedre egenskaper for malingen. 

Funzionano jobber nå med testing for  å bringe produksjonen over fra laboratorieskala til pilotskala. Deretter står oppskalering til full industriell produksjon for tur. 

Til å finansiere dette har hovedeieren SINTEF Venture IV fått med seg såkornfondet Skagerak Maturo Seed og Investinor i en emisjon på 24 millioner kroner.  

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass gode medeiere. Vi har nå en solid plattform for å videreutvikle teknologien og skape en ny industri i Norge, sier Jostein Bjøndal, som er investeringssjef i SINTEF Venture og styremedlem i Funzionano.  

Funzionano AS har også fått støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning.