Det nye SINTEF-fondet skal investere i oppstartbedrifters tidligfase, hvor det normalt er vanskelig å skaffe investeringskapital. Illustrasjonsfoto: Pexels.com.

SINTEF etablerer fond på 500 millioner for startup-bedrifter

 • Av
  Kortnytt publisert 05.06.18
  Tidligere kommunikasjonssjef i SINTEF Konsernstab

For å utvikle nye og levedyktige teknologibedrifter, har SINTEF lykkes med å etablere et nytt tidligfase-fond med en investeringskapital på 500 millioner kroner. European Investment Fund og en rekke private, norske investorer deltar i fondet.

Det nye såkornfondet får navnet SINTEF Venture V og skal bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater. Fondet vil investere i og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU.

– Viktig for vårt samfunnsoppdrag

– Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, som myndighetene forventer at vi leverer på, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i forskningsstiftelsen SINTEF. 

– Å skaffe kapital til såkornfasen er viktig og spesielt krevende.  Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss gode, langsiktige investorer som ser potensialet i forskningen vår.  

Utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Medinvestor Maria Leander fra Det europeiske investeringsfondet (til venstre) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (til høyre) er også strålende fornøyd med at det nye fondet SINTEF Venture nå er etablert. Foto: Thor Nielsen.

Det nye såkornfondet har en investeringskapital på 500 millioner kroner, fordelt på følgende investorer:

 • European Investment Fund: 155 millioner kroner
 • SINTEF Venture: 110 millioner 
 • KLP: 75 millioner
 • Gjensidigestiftelsen: 50 millioner 
 • Sparebankstiftelsen DNB: 40 millioner 
 • SpareBank1 SMN Invest: 30 millioner 
 • MP Pensjon: 20 millioner
 • Reitan Kapital: 10 millioner 
 • Orkla: 10 millioner​

Støtter krevende tidligfase

Fondet SINTEF Venture V skal investere såkornkapital, som er tidligfase investeringer i oppstartbedrifter. Dette er en krevende og avgjørende fase med få aktører og høy risiko, hvor det normalt er vanskelig å skaffe investeringskapital. 

For at den kunnskap og teknologi som utvikles i forskning og utviklingsprosjekter skal bli tatt i bruk, har forskningsstiftelsen valgt å investere egne midler nettopp i denne fasen. Dette vil skape arbeidsplasser og levedyktige bedrifter basert på ideer fra forskningsvirksomheten.  Fondets investeringer skal rettes inn mot samfunnsmessige utfordringer i EUs program for forskning og innovasjon Horizon 2020, som for eksempel fornybar energi, helse og IKT.

Dette er det femte og største fondet i regi av SINTEF TTO, som er SINTEFs kommersialiseringsenhet. SINTEF Venture IV ble etablert i 2014 sammen med European Investment Fund (EIF) og Sparebank1 SMN, med en investeringskapital på 209 millioner. 

Fra venstre: Konsernsjef Sverre Thornes i KLP, Policy Officer Katerina Kokesova fra EUkommisjonen, adm. dir. Unn Dehlen fra Gjensidigestiftelsen, porteføljeforvalter Kyrre Lindquist fra Gjensidigestiftelsen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF, generalsekretær Maria Leander i EIF (European Investment Fund), daglig leder Reidar Stokke i SpareBank1 SMN Invest, konserndirektør Terje Andersen fra Orkla Investments, porteføljeforvalter Robert Meisingset fra MP Pensjon, investeringssjef Nur Ozdemir fra EIF, adm. dir. Anders Lian i SINTEF TTO / SINTEF Venture (Foto: SINTEF/Thor Nielsen)