Studien inkluderer middelaldrende og eldre kvinner og menn fra sju av de største befolkningsundersøkelsene som ble gjennomført i Norge mellom 1994 og 2002. Illfoto: Shutterstock

– Fysisk aktivitet beskytter mot demens

Fysisk aktivitet er god medisin for hjernen – ikke minst for de som sliter psykisk. Og aktivitet som gjør deg andpusten og svett er det beste.

– Studien viser at fysisk aktivitet, og da særlig med høy intensitet, beskytter mot demensrelatert død, forteller Ekaterina Zotcheva. Hun er doktorgradsstipendiat i Cardiac Exercise Research Group (CERG) og ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Med demensrelatert død sikter Zotcheva til dødsfall der demens er oppgitt som en av årsakene i Dødsårsaksregisteret.

I studien har hun fulgt 37 000 nordmenn i opptil 20 år. Nesten 1000 av dem døde av eller med demens.

– Fysisk aktivitet beskytter både de som har mange symptomer på angst og depresjon, og de som ikke har det. Faktisk tyder resultatene på at fysisk aktivitet kan være spesielt nyttig for personer med høy grad av psykisk stress, fortsetter Zotcheva.

Halverer risikoen

Den nye studien er en del av Gene-Environment Interaction in Dementia-prosjektet (GENIDEM), og inkluderer middelaldrende og eldre kvinner og menn fra sju av de største befolkningsundersøkelsene som ble gjennomført i Norge mellom 1994 og 2002.

Risikoen for å dø av eller med demens var redusert med 39 prosent for de som oppgav at de var regelmessig fysisk aktiv med høy intensitet. De som rapporterte at de var fysisk aktiv uten å bli svett og andpusten, hadde 27 prosent lavere risiko enn inaktive. Illfoto: Shutterstock

Risikoen for å dø av eller med demens var redusert med 39 prosent for de som oppgav at de var regelmessig fysisk aktiv med høy intensitet. Illfoto: Shutterstock

– Risikoen for å dø av eller med demens var redusert med 39 prosent for de som oppgav at de var regelmessig fysisk aktiv med høy intensitet. De som rapporterte at de var fysisk aktiv uten å bli svett og andpusten, hadde 27 prosent lavere risiko enn inaktive, sier Zotcheva.

Resultatene stemmer godt med tidligere studier, men dette er den første studien som viser at også personer som sliter psykisk har redusert risiko for demens dersom de er fysisk aktive på fritida.

Antall demente vil sannsynligvis flerdobles når eldrebølgen slår inn over oss for fullt de nærmeste tiårene. Forskningsfunnene kan derfor ha stor betydning for folkehelsa. Illfoto: Shutterstock

– Mentale problemer gir økt risiko for demens, og i vår studie hadde deltakere som rapporterte mange symptomer på angst og depresjon 45 prosent høyere risiko enn de som ikke slet psykisk. Men fysisk aktivitet med høy intensitet mer enn halverte risikoen blant de som hadde høy grad av psykisk stress, forklarer Zotcheva.

Medisin for hjernen

Antall demente vil sannsynligvis flerdobles når eldrebølgen slår inn over oss for fullt de nærmeste tiårene. Derfor mener Zotcheva at resultatene hennes kan ha stor betydning for folkehelsa.

Doktorgradsstipendiat Ekaterina Zotcheva, NTNU

– Å være fysisk aktiv er god medisin for hjernen. Og funnene våre understreker hvorfor leger og annet helsepersonell bør oppfordre middelaldrende og eldre, spesielt de som har psykiske problemer, til å være fysisk aktive. Fysisk aktivitet er et billig tiltak for å redusere antallet som får demens, sier hun.

– Hvorfor er fysisk aktivitet så bra for hjernen?

– Vi vet at hjernen blir mindre når vi blir eldre, men mye tyder på at fysisk aktivitet kan hindre en slik reduksjon i hjernevolum. Fysisk aktivitet er bra for hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon, og det finnes studier som viser at fysisk aktivitet kan påvirke deler av hjernen som er viktige for hukommelsen.

Start rolig!

Demenssykdommen Alzheimers er den sykdommen flest nordmenn over 50 år frykter mest, mer enn både kreft, hjerneslag og hjerteinfarkt. Zotcheva anbefaler fysisk aktivitet for å minke risikoen for demens.

– Det viktigste er å finne noe man liker. Dørstokkmila kan virke uoverkommelig dersom man har vært inaktiv i mange år, og da er det viktig å finne ut om man liker å trene innendørs, utendørs, alene eller sammen med andre. Og start rolig! Ja, intensiteten på aktiviteten spiller en rolle, men både vår og andre studier viser at også lavere intensitet er fordelaktig. Så start heller rolig og øk intensiteten gradvis etter hvert, anbefaler hun.

Ettersom den nye studien er en observasjonsstudie, kan ikke forskerne slå i bordet med at dette er det endelige beviset på at fysisk aktivitet beskytter mot demens. Men det er gode grunner til å tro det.

– Vi kan ikke helt utelukke at de som dør av demens er forskjellige fra resten på andre områder enn aktivitetsvaner. Men i studien har vi tatt høyde for mange slike faktorer, for eksempel alder, kjønn, BMI, diabetes, blodtrykk og utdanning. Resultatene er også i tråd med andre studier på området. Så svært mye tyder på at fysisk aktivitet og trening bidrar til å redusere risikoen for demens, avslutter Zotcheva.

Studien er publisert i tidsskriftet Frontiers in Aging Neuroscience: 
Leisure-time physical activity is associated with reduced risk of dementia-related mortality in adults with and without psychological distress: The Cohort of Norway

Les mer om andre studier i forskningsprosjektet til Zotcheva:Trening og hjernehelse: Spiller mental helse en rolle?

Hør CERG-podkasten med Ekaterina Zotcheva. Trening og hjernehelse: