Modell av 7T MR-maskinen, «Magnetom Terra». Foto: Siemens Healthineers

Avansert MR styrker hjerneforskning

Den nye MR-maskinen blir den første i sitt slag i Norge.

Hjerneforskere i Norge vil dra stor nytte av en ny MR-maskin som nå kommer til NTNU og St. Olavs hospital. Maskinen koster 98 millioner kroner, men det er vel anvendte penger.

– Skanneren har høy nok oppløsning til at forskere kan oversette grunnforskningsresultater fra dyremodeller til menneskehjernen, forklarer professor Edvard Moser ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap.

Det gjelder både forskning på normalhjernen og på hjernesykdommer. Skanning av menneskehjernen vil i sin tur bringe frem nye hypoteser, som kan oversettes tilbake til grunnforskningen med dyremodeller, hvor de kan testes ut under mer kontrollerte forhold og med mer spesifikke metoder.

Slik kan en menneskehjerne se ut når den avbildes i den nye MR-maskinen. Foto: Siemens Healthineers

Denne toveis oversettelsen mellom grunnforskningslaboratoriet og sengeposten ved klinikken vil bidra til å øke forståelsen av sykdommer i hjernen, slik som Alzheimers sykdom. Den nye MR-maskinen bidrar dermed til at grunnforskningen ved Kavliinstituttet kan tas videre inn i klinikken.

Tesla

7 Tesla MRI (7T MR) heter vidunderet som gir avbildninger i mye bedre oppløsning enn det normale MR-maskiner får til. «Magnetom Terra» er den første i sitt slag i Norge. Den er en av verdens beste MR-maskiner, en ny generasjon humane/kliniske 7T MR- systemer. Dette er den første typen 7T MR i verden med CE-merking/FDA-godkjenning. Dette betyr at den kan brukes til ordinære pasientundersøkelser på sykehuset.

Fredag 22. juni signerte dekan Björn Gustavsson ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kontrakten. Maskinen leveres av Siemens Healthineers. Avtalen innebærer også en forskningsavtale mellom NTNU, St. Olavs hospital og leverandøren.

Gustafsson fremhever betydningen dette har for forskning innen medisinsk avbildning, og at maskinen vil bli særlig viktig for å løfte klinisk hjerneforskning. Han håper den senere også vil bli brukt i pasientbehandling.

Nye muligheter

Maskinen gir unike muligheter for det sterke miljøet for bildediagnostikk og nevromedisinsk forskning i regionen – og i Norge.

Fredrik Altmeier, adm.dir Siemens Healthineers, sier de bruker mye midler på å utvikle ny teknologi som kan øke forståelsen av hvordan hjernen fungerer, hvordan en kan stille bedre diagnoser og hvordan en kan behandle sykdom bedre. SIEMENS Healthineers har en viktig forskningspartner i NTNU og ser frem til et samarbeid som de tror vil gi viktige resultater for blant annet å løse demensgåten.

Trondheim får med dette en av Skandinavias beste infrastrukturer for bildediagnostikk. «Magnetom Terra» åpner for nye muligheter for nevrovitenskapelig forskning på alle typer hjernefunksjoner og endring av disse ved sykdommer i hjernen.

Maskinen betales av Forskningsrådet og NTNU. Øvrige bidragsytere er St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge. Fakultet for naturvitenskap ved NTNU vil også være en viktig samarbeidspartner. Den skal være på plass høsten 2019.