Over 700 fagfolk skal bidra i den FNs klimapanels sjette hovedrapport. Illfoto: Colourbox

NTNU-forsker i FNs klimapanel

Professor Anders Hammer Strømman er en av de 19 norske fagfolkene som skal jobbe med neste klimahovedrapport.

Den sjette hovedrapporten til FNs klimapanel skal publiseres i 2021 og 2022.  Over 700 eksperter fra 90 land er invitert til å skrive de tre delrapportene og den oppsummerende rapporten. Disse bitene skal til sammen utgjøre den sjette hovedrapporten. 

Rapporten regnes som det viktigste vitenskapelige grunnlaget for internasjonal klimapolitikk.

Professor Anders Hammer Strømman ved NTNU blir hovedforfatter for kapittel 10 om transport. Foto: NTNU

Professor Anders Hammer Strømman ved NTNU blir hovedforfatter og medansvarlig for kapittel 10 om transport. 

Kapittel 10 skal beskrive hvilke alternativer som finnes for å endre våre transportsystemer regionalt og globalt, i luft, til vanns og til lands, slik at de best kan bidra til å begrense klimaendringene.

Hjelpe politikerne å ta gode valg

En vanlig misforståelse er at FNs klimapanel bør gi oss fasiten på hvordan vi skal redusere klimautslippene. Slik er det ikke. 

Klimapanelet er opprettet for å gi våre politikere og beslutningstakere nøyaktig og balansert vitenskapelig kunnskap. Panelets medlemmer har oppgaven og skaffe oversikt over forskning og kunnskap som finnes i den vitenskapelige litteraturen, og utdype konsekvensene ved de ulike valgene.

Det er politikerne som må gjøre valgene. FNs klimapanel bør derfor være politisk relevant og likevel politisk nøytral.

For å unngå alternative fakta

– Vi er i en verden der det blir stadig mer vanskelig å skille fakta fra fiksjon, eller “alternative fakta”, hvis du vil, sier professor Anders Hammer Strømman, som til daglig er leder for Program for industriell økologi ved NTNU.

Derfor er det viktig at politikerne har et robust og omforent vitenskapelig grunnlag for å treffe de beste beslutningene for jordas framtid. 

– Dette er avgjørende for at vi skal lykkes med å begrense klimaendringene, sier Strømman.

Bred erfaring

Professor Anders Strømman har jobbet i nesten 20 år med livssyklusvurdering og miljøanalyse på tvers av mange sektorer, som energi, transport og bioøkonomi.

Strømman har publisert mye i ledende internasjonale tidsskrifter om miljøpåvirkninger fra fossil brensel og hydrogen og brenselceller, elektriske kjøretøyer og biodrivstoff.

I 2011 ble han tildelt Robert A. Laudise medalje fra International Society for Industrial Ecology.

Mer info om Klimapanelets norske forskere i Miljødirektoratets artikkel