Slik ser prototypen på den nye blodtrykksmåleren ut. Nå skal den videreutvikles for kommersialisering. Foto: SINTEF

Blodtrykksmåler får innovasjonsstøtte

Norske forskere har utviklet en ny, lovende metode for å måle blodtrykk. Om de lykkes med videreføringen, kan metoden måle pasientens blodtrykk kontinuerlig. Det kan redde mange liv.

Nylig fikk SINTEF-forskerne bak sensoren 16 ferske millioner til videre utvikling gjennom forskningsrådets BIA-program. Med seg på laget har de  fått teknologiselskapet Datek som prosjekteier samt spesialister på blodtrykksforskning ved Oslo Universitetssykehus og fastleger ved Sandefjord Helsepark.

Den innovative helseteknologien som består av en ny sensorpakke som kan måle pasientens blodtrykk kontinuerlig og i sann tid, er nå trukket fram som en av de beste BIA-prosjektene i fjor av Forskningsrådet.

Det er forskere som jobber med sensorteknologi og biomedisin forskning ved SINTEF som har utviklet sensoren som nå får muligheten til videreutvikling og kommersialisering.

1,5 millioner nordmenn behandles i dag for høyt blodtrykk, og 12,8 prosent av alle dødsfall kan relateres til høyt blodtrykk. Sensoren som gir kontinuerlig blodtrykksmåling vil derfor både redde liv og gi økt livskvalitet for de som sliter med lidelsen.