Her testes et modulbad hos SINTEF. Foto: Werner Juvik.

Nytt ferdigbad?

Såkalte modulbad er billige og reduserer faren for byggefeil. Slik bygger du dem riktig.

Prefabrikkerte bad gir  flere fordeler: Blant annet er det mindre sjanse for byggefeil med et modulbad enn et plassbygd baderom. I tillegg er de stort sett billigere enn plassbygde bad. Men bruk av modulbad stiller noen andre krav til bygningsutformingen enn plassbygde baderom. I en ny anvisning i Byggforskserien finner du beskrivelser av oppbyggingen av våtromsmoduler, hvordan modulene må tilpasses til bygningen og planløsningen, og retningslinjer for selve monteringen.

Anvisningen tar utgangspunkt i grunnleggende forutsetninger som bruksområde, planløsning i bygningen og logistikk i byggeprosessen. Videre behandler den:

  • utforming og oppbygning av baderomsmoduler
  • vannskadesikre installasjoner i modulene
  • montering av modulene i bygningen
  • tilkobling til installasjoner

Og velger du et prefabrikkert baderom, anbefaler SINTEF Byggforsk å bruke en produsent som har tilfredsstillende dokumentasjon på sine produkter. 

– Det er også viktig at produsenten kan bistå med nødvendig assistanse til detaljprosjektering i det enkelte byggeprosjekt og kan følge opp med nødvendig bistand helt fram til byggeprosjektet er ferdig og i garantitiden, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus ved SINTEF Byggforsk. 

Oversikt over våtromsmoduler med SINTEF Teknisk Godkjenning fins på sintefcertification.no.