Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara og SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv signerer langsiktig forskningsavtale. Bak fra venstre: Eystein Leren (Yara), Lise Winther (Yara), Eli Aamot (SINTEF), Mats Carlin (SINTEF), Pierre Herben (Yara) og Duncan Akporiaye (SINTEF). Foto: Yara.

Yara og SINTEF etablerer innovasjonshub

  • Publisert 04.09.17

De går sammen om å utvikle framtidas gjødselproduksjon og skape digitale løsninger for landbruket. Målet er å redusere klimapåvirkningen fra matproduksjon.

Avtalen sikrer et langsiktig samarbeid, blant annet gjennom å etablere en felles innovasjonshub på Gløshaugen i Trondheim. Innsatsen skal rette seg mot globale samfunnsutfordringer som klimavennlig gjødselproduksjon, sensorteknologi til landbruket og nye miljøløsninger.

Forskere fra ulike fagområder som prosesskjemi, energi, materialteknologi og digitalisering skal jobbe sammen i innovasjonshuben, som åpnes i løpet av høsten. SINTEFs laboratorium for mikro- og nanoelektronikk i Oslo blir også en del av innovasjonsmiljøet.

− Gjennom denne avtalen inngår SINTEF et tett strategisk og operativt samarbeid med et av de største og viktigste industriselskapene i Norge. Vi har samarbeidet godt i flere år, og denne avtalen gir oss et skikkelig løft. Den legger grunnlaget for at vi sammen kan skape innovative løsninger og ny teknologi for landbasert industri og matproduksjon, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

− Yaras visjon handler om å skaffe nok mat til verden på en ansvarlig og klimavennlig måte. Som stor industriaktør vil vi være en pådriver for nytenkning og disrupsjon. Forskningsmiljøet i SINTEF har spisskompetanse innen en rekke relevante fagområder, og ved å etablere dette arbeidsfelleskapet skal vi sammen utvikle neste generasjon gjødselproduksjon og flere digitale løsninger som bidrar til bærekraftig landbruk, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Avtalen mellom partene ble signert for tre år, med automatisk forlengelse på tre nye år.