Mye folk kom til for å sikre funnstedet tidligere i vår. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet

Den gamle hvalen i skrenten

Da istida tok slutt i Norge, hadde hvalen som ble funnet i Agdenes vært død i noen tusen år.

BEINFUNN: Isen trakk seg stort sett tilbake fra Norge for rundt 12.000 år siden. Dateringer viser at hvalskjelettet som ble funnet i Agdenes tidligere i år er hele 14.000 år gammelt.

Beinet var snarlikt en hodeskalle, men det ble raskt klart at det dreide seg om et større dyr. Nå er det sikkert at vi snakker om en grønlandshval. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet

– Dette er omtrent som vi forventet ut i fra funnforholdene, sier Jørgen Rosvold, postdoktor ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Det oppsiktsvekkende for Rosvold er ikke nødvendigvis den høye alderen på hvalen, men hvor godt skjelettet har holdt seg i den trønderske blåleira, i hvert fall det beinet som foreløpig er gravd frem.

– Vi har flere funn av samme alder, men ingen som er så godt bevart, sier Rosvold.

Beinet funnet på tur

Antakelig døde hvalen i ei bukt og sank til bunns mens isen fremdeles lå tjukk over det meste av landet. Da tyngden av isen forsvant, steg landet såpass at hvalen ble funnet rundt 35 meter oppe i ei skrent i Stordalen i Agdenes.

Arnt Helge Volden fra Agdenes kom over hvalbeinet under en tur. Volden stokk da han først så det, fordi det var snarlikt en hodeskalle, men han så raskt at beinet måtte være fra noe langt større enn et menneske.

– Det er en grønlandshval, kan Rosvold og kolleger nå slå fast.

Saken fortsetter under bildet.

Her er nakkevirvlene renset på Vitenskapsmuseet i Trondheim.  Hvalen de tilhørte levde for rundt 14.000 år siden. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet

Arnt Helge Volden fant beinet i ei skrent i Agdenes. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet

Volden fortalte om funnet til en han kjente, og bilder av beinet havnet på en nettgruppe for folk som er interessert i arkeologi. Derfra var turen kort til folkene ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Beinet på museum

Fagfolkene ved museet ble interessert med det samme, og samarbeidet med geologer fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) om å sikre funnet og hente inn informasjon.

Geologen Anders Romundset fikk datert skjellprøver fra over og under beinet, som alle hadde samme alder. Dette viser at hvalen raskt har blitt begravd av breavsetninger under isavsmeltinga.

Det ble mye folk og oppmerksomhet rundt funnet en hektisk tid i vår. Nå ligger hvalbeinet på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Det dreier seg om flere nakkevirvler som er grodd sammen til en knokkel.

Grønlandshvalen kan bli 200 år gammel. Foto: Wikimedia, Kate Stafford, Bering Land Bridge National Preserve

Kan bli 200 år

Grønlandshvalen kan bli rundt 20 meter lang og veie nær 100 tonn. Enkeltindivider kan bli over 200 år gamle. Hvalen har verdens største kjeft.

Arten ble hardt beskattet tidligere. Den regnes fortsatt som kritisk truet på våre trakter, men bestanden i verden har tatt seg opp slik at den er tatt av den internasjonale rødlista.

Ved Vitenskapsmuseet er de så klart nysgjerrige på hva mer som skjuler seg i bakken i Stordalen. Folk i området har lenge hatt en historie om et hvalskjelett som lå skjult der.

Siden funnstedet ikke er blitt tuklet med, fordi de som fant beinet gjorde det rette og kontaktet fagfolk isteden, kan det være mye mer å lære herfra. Men akkurat hva vet vi ikke sikkert før senere.