Øivind Wilhelmsens arbeid er grunnforskning for å forstå overflater mellom gasser og væsker. Illustrasjon: Colourbox

To priser for doktorgrad om overflater

Arbeidet kan få betydning for alt fra værvarsel til å forutsi vulkanutbrudd.

PRISER: Øivind Wilhelmsen er professor II ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU og forsker ved SINTEF Energi.

Fra tildelingen av prisen fra European Federation of Chemical Engineering. Med Jean-Noël Jaubert, Ralf Dohrn, Øivind Wilhelmsen, Silvia Lasala, Signe Kjelstrup og Jean-Charles de Hemptinne.

Wilhelmsen leverte sitt doktorgradsarbeid i 2015, og det ble kjapt lagt merke til. I fjor ble arbeidet kåret til beste doktorgrad ved fakultetet for naturvitenskap ved NTNU. Nå har det akkurat blitt tildelt to prestisjetunge, internasjonale priser i konkurranse med forskere fra hele verden.

Den første prisen tildeles fra det Europeiske forskningsmiljøet innenfor likevekts-termodynamikk, den andre fra forskningsmiljøet innenfor irreversibel-termodynamikk som omhandler transportprosesser. Doktorgradsarbeidet hans kvalifiserte for begge.

Ingen har tidligere mottatt begge disse prisene, noe som kanskje kan virke litt underlig for folk som har greie på dette.

– Du må nesten beherske det ene feltet for å begynne med det andre, konstaterer en nøktern Wilhelmsen.

Nanonivå

Det meste av Wilhelmsens forskning er på nanonivå. Arbeidet hans er grunnforskning for å forstå overflater mellom gasser og væsker, et fagfelt som kan få betydning for alt fra værvarsel og klimamodeller til hvordan vi kan forutsi vulkanutbrudd eller hvordan DNA kopieres.

Wilhelmsens arbeid skal være det første i sitt slag på flere tema, slik som forståelsen av hvordan nanopartikler transporterer varme og masse ulikt avhengig av formen på partiklene. Det kan du lese mer om her.

Prisene

Den ene prisen utdeles av European Federation of Chemical Engineering (EFCE).

Prigogine-prisen deles ut av European Centre for Advanced Studies in Thermodynamics. Her er Daniel Tondeur, Øivind Wilhelmsen og Karl Heinz Hoffmann.

I pressemeldingen om arbeidet hans får Wilhelmsen skryt for at hele 13 publikasjoner ligger bak doktorgradsoppgaven, og ikke nok med det: «Alle disse ble hyllet som høyst originale», heter det i meldingen.

Wilhelmsen ble tildelt den første prisen under konferansen European Symposium on Applied Thermodynamics i Bukuresti i mai.

Den andre prisen er den høyt hengende Prigogine-prisen fra European Centre for Advanced Studies in Thermodynamics.

Tverrfaglig arbeid

Professor Signe Kjelstrup og professor Dick Bedeaux ved Institutt for kjemi var veilederne hans under arbeidet med doktorgraden. Siden den gang er han selv blitt ansatt som professor II ved NTNU.

Til daglig jobber Wilhelmsen som forsker innenfor gassteknologi på SINTEF Energi, og er samtidig en del av faggruppen ENERSENSE ved NTNU som arbeider tverrfaglig med energieffektivisering, optiske sensorer og lagring av energi. Nettopp samarbeidet med kolleger er det han trekker frem som en viktig del av årsaken til at arbeidet hans blir så godt mottatt.

– Tida for forskere som sitter alene og finner opp ting er over. Du er avhengig av gode samarbeidspartene, mener Wilhelmsen.

Hans arbeid drives nå i samarbeid med studenter og kolleger ved NTNU og SINTEF Energi, og samarbeidspartnere i Spania og Tyskland.

Doktorgradsoppgaven hans finner du her.