Money. Foto: Colourbox
Finn Kydland har sammen med Ed Prescott gitt fundamentale bidrag som har fått betydning for praktisk penge- og finanspolitikk. Foto: Colourbox

Stor betydning for praktisk finanspolitikk

Karriereplanene om jobb innen forretningsverdenen ble lagt på is da den norske nobelprisvinneren Finn Kydland oppdaget forskningens verden.

Finn Kydland, økonom

  • Ble tildelt nobelprisen i økonomi i 2004
  • for sine bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori, den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturenes drivkrefter.
  • Han deler prisen med Edward C. Prescott.

OM OPPDAGELSEN: Drivkreftene bak konjunktursvingninger og utformingen av økonomisk politikk tilhører de mest sentrale områdene innen makroøkonomisk forskning. Finn Kydland og Ed Prescott har gitt fundamentale bidrag som har fått stor betydning for ikke bare makroøkonomisk analyse, men også for praktisk penge- og finanspolitikk.

Forskernes arbeid har lagt grunnen for en omfattende forskning om hvilken økonomisk politikk som er troverdig og politisk mulig. Arbeidet har preget reformene av sentralbankene og pengepolitikkens omlegging i mange land fra 1990-tallet og fremover.

OM FORSKEREN: Finn Kydland er født 1943 i Gjesdal i Norge. Faren var lastebilsjåfør og moren hjemmeværende. Finn Kydland var den eneste i sitt kull som etter endt grunnskoleutdanning gikk videre til gymnaset. For å gå på Rogaland offentlege handelsgymnas flyttet han på hybel i Stavanger. Han roser landsgymnaset for utmerket undervisning og mener at matematikknivået var høyere der enn ved en del økonomiske høgskoler og universitetsutdanninger i USA.

Opprinnelig planla han å ta ingeniørutdanning ettersom han hadde så lett for det i matematikk, men valgte å ta et tenkeår først og jobbet som grunnskolelærer. Der ble han kjent med en korrespondanseskolelærer som trengte en regnskapsfører. Han anbefalte Kydland å ta regnskapsfag via korrespondanseskolen – og ansatte ham deretter i firmaet sitt. Nå pekte karrierevalget i retning forretningsfører.

Kom ikke inn på Handelshøyskolen

Finn Kydland søkte derfor på Norges Handelshøyskole, men kom ikke, til tross for toppkarakterer i matematikk. NHH foretrakk studenter som hadde merkantile fag i bagasjen. Dermed ble mer korrespondanseskole i merkantile fag mens han avtjente verneplikten i Nord-Norge. Nå åpnet dørene seg inn til NHH.

Men nok en gang skulle karriereplanene skifte retning. Planene om jobb innen forretningsverdenen ble lagt på is da han oppdaget forskningens verden. Det skjedde mens han var vitenskapelig assistent for professor Thore Sten. Da Sten skulle på forskningsopphold i USA i 1969, ble vit.ass. Kydland med, til Carnegie-Mellon University i Pittsburgh. Her ble han værende til han var ferdig med doktorgraden fire år senere. Ed Prescott, som han senere skulle motta nobelprisen sammen med, var veilederen hans.

Han jobbet med forskning og undervisning ved NHH i Bergen en periode. Deretter returnerte han til USA og er i dag professor ved Carnegie Mellon University i Pittsburg og University of California, Santa Barbara. Han er også professor II ved Norges handelshøyskole og rådgiver for Federal Reserve Bank of Cleveland og Federal Reserve Bank of Dallas.

  • Finn Kydland en av 11 nobelprisvinnerne som kommer til Starmus i Trondheim for å fortelle om sine oppdagelser.