Forskning tyder på at plantene kan utvikle seg i retning av å pollinere seg selv, om det blir lite bier og andre insekter. Foto: Elena Albertsen

Planter kan bestøve seg selv om biene forsvinner

  • Av
    Kortnytt publisert 06.06.17
    Tidligere kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU

Bestanden av bier og andre insekter synker. Dette kan bli dramatisk for matproduksjon og det biologiske mangfoldet. En god nyhet er at planter muligens kan overleve ved å lære å formere seg selv. I hvert fall på kort sikt.

De aller fleste frøplanter er helt eller delvis avhengige av pollinatorer som bier og andre insekter for å frø seg.

Et doktorgradsarbeid ved NTNU har sett på mulighetene til å endre pollineringsmetode hos frøplanter hvor det er avstand mellom han- og hun-delen  i blomsten (kalles herkogami). 

Stipendiat Øystein H. Opedal ved Institutt for biologi har, gjennom en litteraturstudie og en metaanalyse sett at det var et stort evolusjonært potensial hos planter med herkogami (i forhold til andre trekk ved blomsten som kronbladene for eksempel).

– Det betyr at dersom vi får en nedgang i insekter som pollinerer planter med herkogami, kan plantene endre seg raskt evolusjonistisk – ved naturlig utvalg, sier Opedal.

Feltstudier av den tropiske slyngplanten Dalechampia scandens i Costa Rica viste en klar sammenheng mellom avstanden mellom han- og hunstrukturene i blomstene (større herkogami) på planten – og mengden pollinatorer (insekter). Var det flere pollinatorer i området, var det større avstand mellom han- og hun-del.

– Det kan bety at når pollinatorer blir færre eller forsvinner, utvikler planter seg i retning av å kunne pollinere seg selv.

Alt i alt viser disse studiene at et skifte over til selvpollinering hos Dalechampia og mange andre planter, sannsynlig henger sammen med nedgang i bestanden av pollinatorer.

Men – mens selvpollinering kan berge plantepopulasjoner fra å dø ut på kort sikt, kan det også føre til tap av genetisk variasjon – og dermed minke evnene til videre evolusjonære endringer.  Så, de langsiktige konsekvensene av at det blir færre bier og insekter, er derfor ennå usikre.