girl's green eye close up. Foto: Colourbox
Torsten Wiesel og David Hubel kartla hvordan lyset omdannes til signaler som sendes til hjernen og hvordan signalene deretter omdannes til visuelle visninger. Foto: Colourbox

Brenner for å hjelpe unge forskere fram

Han beskriver seg selv som en ganske lat skoleelev som var mest opptatt av sport. Senere ble han grossist i forskningsresultater og i lederverv i forskningsorganisasjoner verden over.

Torsten Wiesel, neurofysiolog

  • Ble tildelt nobelprisen i psykologi eller medisin i 1981
  • for funn om informasjonsbehandling i vårt synssystem.
  • Han deler prisen med Roger W. Sperry og David H. Hubel.

OM OPPDAGELSEN: Synet vårt fungerer ved at lyset rundt oss blir fanget opp av et stort antall lysfølsomme celler som ligger i netthinnen på baksiden av øynene. Lyset omdannes til signaler som sendes til hjernen hvor signalene deretter omdannes til visuelle visninger.

Torsten Wiesel og David Hubel kartla hvordan denne prosessen virker: I hjernebarken analyseres signalene av celler med ulike spesifikke oppgaver som å tolke kontraster, mønstre og bevegelser. Wiesel og Hubel viste også at denne evnen utvikler seg hos barn like etter fødselen.

OM FORSKEREN: Torsten Wiesel er født i Uppsala Sverige i 1924. Faren var psykiatriker og leder av Beckomberga sykehus, en mentalinstitusjon i utkanten av Stockholm. Moren var hjemmeværende.

Wiesel beskriver seg selv som en ganske lat skoleelev som var mest opptatt av sport. Han betegner vervet som president for idrettsforeningen som den eneste minneverdige prestasjon hans på videregående skole. Men plutselig ble han en seriøs student, og han gjorde det bra på medisinstudiene. Han ble svært interessert i nervesystemet, stimulert av gode forelesere i nevrofysiologi. På grunn av farens jobb, var han også interessert i psykiatri, og han jobbet på ulike psykiske sykehus parallelt med medisinstudiene.

Superduo

Etter endte studier begynte å jobbe ved professor Bernhards laboratorium ved Karolinska Instituttet for å gjøre grunnleggende nevrofysiologisk forskning. Deretter var han post.dok. ved Wilmer Institute, Johns Hopkins Medical School i USA. Her møtte han David Hubel som kom til laboratoriet i 1968. De to bestemte seg for å utforske cellens mottakelige feltegenskaper i de sentrale synsveiene. Dette ble starten på et tjue år langt samarbeid.

På tidlig 60-tall ble de to en del av en ny forskningsgruppe innen nevrobiologi ved Harvard Medical School, hvor de kunne fortsette forskningen i et svært stimulerende miljø. Samarbeidet fortsatte frem til slutten av 70-tallet. Torsten Wiesel ble etter hvert leder for Institutt for nevrobiologi.

På 80-tallet ble han professor ved Rockefeller University, hvor han etablerte et nytt laboratorium for nevrobiologi. Sammen med Charles Gilbert forsket han på circuitry of primary visual cortex.

Hjelper unge forskere

Etter førti år som forsker, startet en parallell karriere som rådgiver, administrator og ikke minst pådriver for å legge til rette for rekruttering av for unge forskere fra hele verden.

I tillegg til sitt arbeid, er han interessert i kunst og samfunnsspørsmål.

Han inngikk sitt fjerde ekteskap i 2008.

• President ved The Rockefeller University. Her startet han et senter for studier i fysikk og biologi.

• Generalsekretær for Human Frontier Science Program (HFSP), en organisasjon med hovedkontor i Strasbourg som støtter internasjonalt og tverrfaglig samarbeid mellom forskere i biovitenskap.

• Leder av det latinamerikanske programmet i Pew Charitable Trusts i Philadephia.

• Styremedlem i Okinawa Institute of Technology (OIST) i Japan.

• Rådgiver for National Institute of Biological Science (NIBS) i Kina.

• Styremedlem/rådgiver ved Pew Center for Global Climate Change i Arlington, ved Hospital for Special Surgery, New York og ved European Brain Research Institute (EBRI). I

• Leder av Human Rights Committee of the National Academies of Science (USA) og International Human Rights Network of Academies and Welfare Societies.

• Grunnlegger av den israelske-palestinske vitenskapsorganisasjonen (IPSO), et ikke-statlig organisasjon etablert for å støtte samarbeidsforskning mellom forskere i Israel og Palestina for å fremme positive samspill mellom de to landene.

• Styreleder i Aaron Diamond AIDS Research Center.

• President for International Brain Research Organization, IBRO.

• Styreleder i New York Academy of Sciences.

  • Torsten Wiesel en av 11 nobelprisvinnerne som kommer til Starmus i Trondheim for å fortelle om sine oppdagelser.