Skipsnasjonen som satser på vei

  • Av
    Publisert 09.05.17
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Norske politikere omtaler oss som en skipsnasjon, men satser for lite på transport til havs.

Det mener lederen for den maritime klyngen på Sunnmøre, Per Erik Dalen som nylig deltok i en debatt under Ocean Week i Trondheim.

– I den nasjonale transportplanen står det lite om transport til sjøs og mye om utbygging av veier. Skal vi kalle oss en havnasjon, bør vi begynne å handle deretter også, mener Per Erik Dalen.

– Skal vi kalle oss en havnasjon, bør vi begynne å handle deretter også, mener Per Erik Dalen (midten), leder for den maritime klyngen på Sunnmøre. Foto: SINTEF

Støre ble bedt om å prioritere

Debatten på Royal Garden hotell i Trondheim handlet om politiske ambisjoner og samfunnsmessige konsekvenser av den stadig økende blå økonomien i verden. Jonas Gahr Støre holdt et innlegg om Arbeiderpartiets ambisjoner og listet opp realiseringen av Ocean Space Centre som en av deres topp prioriteringer, i tillegg til videre satsning på fornybar energi og fiske og fangst. Heller ikke Støre nevnte økt satsning på transport til sjøs som en av sine prioriteringer, noe Dalen poengterte.

– Du har helt rett, svarte Støre og utdypet:
– Skipstransport er svært viktig og noe vi vil prioritere. Selv om det ikke stod på topp-fem-listen, er transport til sjøs noe vi ser på som svært viktig, sa lederen for Arbeiderpartiet.

Må lykkes med autonome skip

Også NTNU ønsker mer fokus på transport til sjøs og mener at myndighetene i større grad bør støtte opp under satsningen på autonome skip.

– Norge er et hestehode foran resten av verden når det gjelder utvikling av autonome skip. Vi ledet også teknologiutviklingen av robotikk en periode, men nådde ikke frem når teknologien skulle kommersialiseres. Denne gangen må vi lykkes, sier Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Oceans.

Trondheimsfjorden ble nylig verdens første testområde for ubemannede skip og under Ocean Week viste store deler av bransjen med NTNU, Kongsberg, Maritime Robotics, Blueye og DNV GL i spissen fram sine autonome farkoster. Foto: SINTEF

Trondheimsfjorden ble nylig verdens første testområde for ubemannede skip og under Ocean Week viste store deler av bransjen med NTNU, Kongsberg, Maritime Robotics, Blueye og DNV GL i spissen fram sine autonome farkoster. En av de som har følt på kroppen hvor vanskelig det er å gå fra forskning og utvikling til kommersialisering er Vegar Evjen Hovstein.

– Vi har jobbet med autonome farkoster i 12 år og har hele veien fått støtte fra myndighetene for å gjennomføre forskning og utvikling. Men når det kommer til kommersialisering, er alt mye vanskeligere, sier administrerende direktør i Maritime Robotics, Vegar Evjen Hovstein.

Trondheimsfirmaet har deltatt i flere offentlige anbudsrunder, men de erfarer at slik ting tar tid og ofte er svært lite lønnsomt for små oppstartsfirma.

Ikke gode nok på kommersialisering

– Det er viktig at samfunnet tar i bruk ny teknologi, sier Hovstein.

Han får støtte av en annen fagperson, som deltok i paneldebatten.

– Norge er gode på teknologiutvikling, men mindre gode på kommersialisering. Her har vi mye å hente, sier Owe Hagesæther, administrerende direktør i GCE Subsea.

Sjøtransport er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet. Likevel foregår mye godstransport på veiene, detter fordi det per dags dato er mer fleksibelt. Dalene mener at det er mye opp til myndighetene og til syvende og sist politikerne å få mer transport over på skip.

– Havnene må begynne å legge til rette for autonome skip. Gjør de dette, vil det teknologiske skiftet skje langt raskere. I dagens samfunn med sosiale medier, håper jeg at folk legger press på myndighetene. Da kanskje det skjer noe, avslutter Dalen.