To menn og en kvinne viser frem to diplomer
SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv gratulerer Geirmund Unsgård (til v.) og Tormod Selbekk med pris for fremragende forskning. Foto: Thor Nielsen / SINTEF

Pris for oppfinnelse som kan lette jakt på hjernesvulstvev

En teknolog og en medisiner er i fellesskap hedret av SINTEF for forskningsresultater som trolig vil føre til at mer svulstvev kan fjernes hos pasienter med hjernesvulst.

SINTEFs pris for fremragende forskning i 2016 er tildelt ultralydforsker Tormod Selbekk i SINTEF og nevrokirurg Geirmund Unsgård ved St. Olavs Hospital/NTNU.

Selbekk er forskningsleder ved SINTEF. Unsgård er professor i nevrokirurgi ved NTNU og klinikksjef ved Nevroklinikken ved St. Olavs Hospital.

Prisen tildeles de to for forskning som vil gi bedre ultralydbilder under hjerneoperasjoner.

Hulrom må fylles

Når en svulst i hjernen skal fjernes, brukes ultralyd til å lokalisere den og se hvor mye som er igjen av den underveis i operasjonen.

For å lage ultralydbilder av hjernen trengs en god kobling mellom ultralydinstrumentet og hjernevevet. Etter hvert som kirurgen fjerner svulsten, oppstår et hulrom som må fylles med en væske. Denne bevarer koblingen som igjen gjør det mulig å få fram et ultralydbilde.

Redusert støy i bildene

Gjennom sin forskning har prisvinnerne fått frem en væske som reduserer støyen i ultralydbildene betydelig sammenliknet med saltvannsoppløsningen som brukes nå. Nyvinningen vil trolig føre til at kirurgene kan oppdage og få bort mer svulstvev enn i dag når hjernesvulster skal fjernes.

Forskningsarbeidet har alt vakt stor interesse internasjonalt og resultert i etablering av spin-off-selskapet BrainImage AS.

Prisen er på 150 000 kroner som deles mellom de to vinnerne.