Luft fra ventilasjonsanlegget er nok til å varme opp et helt nytt bygg. Illustrasjonsfoto: GK.

Nye bygg kan varmes opp med ventilasjonsluft

Strengere energikrav gir oss bygninger med svært lavt oppvarmingsbehov, selv på kalde dager. Med god prosjektering og drift kan hele behovet dekkes med temperert luft fra ventilasjonsanlegget.

I forskningsprosjektet ForKlima (Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov) har SINTEF dokumentert at  god prosjektering og drift kan løse hele oppvarmingsbehovet med temperert tilluft – altså luft fra ventilasjonsanlegget. Målinger og tilbakemeldinger  dokumenterer både godt inneklima og fornøyde brukere.

Den nye rapporten fra SINTEF beskriver hva som må til for å gjøre forenklet behovsstyrt klimatisering mulig, og hvilke hensyn man må ta for å lykkes med slike løsninger.

Varmer med luft også vinterstid

Bygninger med godt isolert bygningskropp og behovsstyrt ventilasjon er den nye hverdagen i byggebransjen. I rapporten viser vi en egnet kravspesifikasjon for installasjoner i kontorbygg med energi- og miljøambisjoner, sier seniorforsker Kari Thunshelle i SINTEF Byggforsk.

− Mange kravspesifikasjoner som benyttes i dag, er ikke tilpasset bygg som har bedre isolert bygningskropp, og som dermed kan være egnet for oppvarming via tilluft, forteller hun.

Den nye rapporten viser hva som må spesifiseres ut over andre standard kravspesifikasjoner, krav i TEK og NS 3701. Rapporten fokuserer spesielt på hva som er viktig ved oppvarming i vintersesongen. Om sommeren fungerer denne typen anlegg som tradisjonelle anlegg.

 Last ned rapporten og les mer om resultatene på prosjektets hjemmeside.