Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og rektor Gunnar Bovim. Foto: Thor Nielsen/NTNU

NTNU og SINTEF samarbeider best i verden

Det nære forholdet mellom SINTEF og NTNU gir topplassering på internasjonal rankingliste.

SAMARBEID: NTNU rangeres som nummer 1 blant alle universiteter i verden når det gjelder publiseringssamarbeid med én enkelt industripartner. Dette ifølge den anerkjente Times Higher Education World University Rankings.

Det mangeårige samarbeidet med SINTEF er grunnen til at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inntar denne plassen. Hele 9,1 prosent av forskningspubliseringen fra NTNU skjer i samarbeid med SINTEF.

– Det er svært positivt at samarbeidet mellom NTNU og SINTEF legges merke til i internasjonale rankinger.  Det er et effektivt samarbeid mellom et universitet med grunnleggende teknologisk forskning og et kundenært institutt som driver anvendt forskning. Samarbeidet styrker begge, og ikke minst industrien som vi leverer løsninger for, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

Hun trekker fram hav som et område som blir enda viktigere for samarbeidet i årene som kommer.

SINTEF ble startet i 1950. Selskapet samarbeidet tett med daværende Norges tekniske høgskole (NTH), som fra 1996 ble NTNU. Men SINTEF er likevel et selvstendig forskningskonsern.

Drivkraft

Partnerne har vært en drivkraft i arbeidet med å utnytte Norges oljereserver, ifølge Times Higher Education.

– Vi samarbeider på mange andre områder, sier Johan Hustad, direktør ved NTNU Energi, til Times Higher Education.

Hustad trekker frem sol-, vind- og vannkraft som eksempler. Han sier også at partnerskapet er en del av universitetets arbeid med å være relevant for samfunnet, et redskap for et bedre samfunn og en grønn økonomi.

Gledelig, men ikke overraskende

– Dette er gledelige, men for så vidt ikke overraskende, nyheter, sier Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU.

­Samarbeidet mellom NTNU og SINTEF er unikt i internasjonal sammenheng og har i en årrekke gitt gode resultater, påpeker hun. Dette har vært til gjensidig nytte for begge parter.

– Mange av utfordringene vi står overfor er komplekse og krever en flerfaglig tilnærming med ulike perspektiver og vinklinger.  NTNU vil derfor fremover jobbe strategisk med en tettere integrering av utdanning, forskning og innovasjon for å kunne utvikle og omsette både kompetanse og kunnskap til bærekraftige løsninger for næringsliv og offentlig sektor. I dette arbeidet vil samarbeidet med SINTEF være viktig, sier prorektor Nagelhus Hernes.