Samisk skatt tilbake etter 300 år

Tråante 2017: Den samiske trommen har vært utenlands siden 1700-tallet. Nå er den på snarvisitt i Norge og stilles ut sammen med andre kulturskatter. For noen måneder.

Tråantelogo

Tråante 2017 er en feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv.

Frøyningsfjelltromma er en svært godt bevart samisk tromme fra 1600-tallet. Den ble beslaglagt av misjonæren Thomas von Westen i 1723 – etter at han først hadde notert ned alle opplysninger og tolkninger av tegnene på tromma som de siste eierne hadde. Dette originaldokumentet oppbevares ved NTNU Gunnerusbiblioteket.

300 år etter er den tilbake på norsk jord. For noen måneder.

Trommer ødelagt under tvangskristningen

De fleste samiske trommene ble beslaglagt og ødelagt som ledd i den tvangskristningen av samene som norske myndigheter gjennomførte på denne tida. Utrolig nok unngikk Frøyningsfjelltromma å bli ødelagt, og var å finne i Det Kongelige Danske Kunstkammer i 1730.

Den kom til Tyskland i 1757 som bryllupsgave fra kong Frederik V til hans tidligere svoger Ernst Friedrich III av Sachsen-Hildburghausen. Siden 1837 har den vært hos i Meininger Museen i Thüringen i Tyskland. Tromma er ei av de aller best dokumenterte trommene som finnes, ettersom både eiernes opplysninger fra 1723 er bevart og flere forskere har studert den og skrevet om den i ettertid.

Navn etter siste eier

Tromma har sitt navn på grunn av at de siste kjente eierne, Bendix Andersen Frennings Fjeld og Jon Torchelsen Fipling-Skov, hadde tilknytning til Frøyningsfjellet vest i Namsskogan.

Sametinget har bidratt til finansieringen av sikring og transport av tromma fra Tyskland. Frøyningsfjelltromma vil være utstilt på NTNU Vitenskapsmuseet fra 5. februar til medio mai 2017.

NTNUs spesialsamlinger

Gunnerusbiblioteket huser mange skatter. Noen av dem ser du i bildeserien ovenfor.

I NTNU Universitetsbiliotekets spesialsamlinger finnes blant annet bilder av Else Laula Renberg – som, sammen med flere kvinner, arrangerte det første samiske landsmøtet fra 6. til 9. februar i 1917. Hun holdt selv åpningstalen, for ca 100 personer. et var første gang i historien nordsamer og sørsamer fra forskjellige land kom sammen til et stort møte for å drøfte felles saker.

Fra 1993 har 6. februar vært den samiske nasjonaldagen.

Gratulerer med dagen!