Taredyrking kan bli en ny næring om vi lykkes med å dyrke og høste den effektivt og i store nok kvanta. Foto: Julia Fossberg, SINTEF.

Lager verdens første båt for taredyrking

Båten skal brukes til industriell tareproduksjon, og konseptet utvikles nå av forskere i Trondheim, i tett samarbeid med industrien.

Farkosten, som foreløpig kun befinner seg på tegnebrettet, skal designes for alle faser innenfor taredyrking i sjøen. Det betyr at den skal utstyres med funksjoner tilpasset alt fra montering av taredyrkingsanlegg, til transport og utsetting av algene, samt høsting og transport av ferdig dyrket tare.

– Bakgrunnen for satsingen er at en stadig befolkningsvekst krever større utnyttelse av havet til matproduksjon, og tare regnes som et viktig bidrag til dette, forteller forsker i SINTEF, Andreas Myskja Lien.
Norsk tare-industri har i dag en omsetning på 1 200 millioner norske kroner (primært villtare) og sysselsetter om lag 400 mennesker. Økningen er estimert til 40 000 MNOK i 2050*

Det nye båtkonseptet skal bidra til å effektivisere taredyrkingen slik at den kan oppskaleres. I dag består dette av mye manuelt arbeid, som for eksempel utsetting og høsting.

– Å lykkes med denne oppskaleringen er nødvendig for å skape en ny industri som er lønnsom nok. Et spesialdesignet fartøy vil bli helt essensielt for å effektivisere dyrking og høsting nok til at vi kan få storskalaproduksjon av tare i Norge, sier Myskja Lien.

I dag dyrkes det primært sukkertare i Norge, men dette fartøyet skal rettes mot all taredyrking som utvikles mot industriell skala. Konseptet er tverrfaglig og utviklingen skal skje i samarbeid med ledende teknologibedrifter innenfor fiskeri-, havbruk-, landbruk og offshorenæringen. Bruksområdet fra tare spenner svært vidt og strekker seg fra mat til humant konsum, til medisiner, bioplast, dyrefor, gjødsel og biodrivstoff.

– Et viktig mål for prosjektet blir å ivareta kvaliteten på taren under håndtering og transport, slik at den kan benyttes til så høyverdige produkter som mulig, som mat, helseprodukter og medisiner, sier forskeren.

Det treårige prosjektet ledes av SINTEF Ocean og prosjekteier er Møre Maritime AS. Totalbudsjettet er 17,6 millioner kroner, og er finansiert av Forskningsrådet og industripartnerne