Bor du i et gjenreisningshus? Slike hus har stor kulturhistorisk verdi. Nå kan eierne få støtte til oppgradering og bevaring. Foto: Gjenreisingsmuseet.

Bor du i et gjenreisingshus fra etterkrigstida?

Nå kan du få hjelp til å redusere energibruken og øke bokvaliteten, samtidig som du bidrar til at denne arkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi ivaretas.

Forskere skal i samarbeid med Husbanken utarbeide forslag til løsninger for oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord, i samarbeid med kulturvernmyndighetene. Forslagene skal ivareta kulturvernhensyn, gode bokvaliteter og redusert energibehov.

Vil få kvalifiserte råd – gratis

– Vi ønsker å ta utgangspunkt i boliger som finnes og boligeiere som har behov for gode råd om oppgradering, sier forsker og prosjektleder Solvår Wågø i SINTEF Byggforsk.

Hvis du melder din interesse og blir valgt ut til å delta, vil du få en kostnadsfri gjennomgang av boligen din med energirådgiver og arkitekt fra SINTEF Byggforsk. Du vil få kvalifiserte råd om etterisolering for bedre komfort og lavere energibruk, og om ønskelig forslag til ombygging for bedre brukskvalitet, tilgjengelighet og bevaring av det arkitektoniske uttrykket.

– Målet er å komme fram til løsninger for oppgradering tilpasset boligeiernes behov, og så nært opp til dagens standard som mulig, sier Wågø.

Aktuelle hus

Bare boliger som er bygget under gjenreisingen etter andre verdenskrig (1945–1960) er aktuelle. Dette kan være både eneboliger og flerfamilieboliger i tre eller mur. Det er ingen hindring om huset er delvis rehabilitert eller har påbygg fra senere tid. Fredete hus kan også være aktuelle for utredning.

Interessert i å delta?

Send en mail til [email protected] med tegninger, bilder og følgende opplysninger:

  • Boligens adresse
  • Byggeår
  • Gjennomførte tiltak
  • Ønskede tiltak

 Vil du vite mer om prosjektet? Følg med på prosjektets nettside

Kontakt
Forsker Solvår Wågø
Kommunikasjonsrådgiver Kathrine Nitter

Gjenreisingshus har stor kulturhistorisk verdi, og bør tas vare