Nullutslippshuset har blant annet gitt erfaringer fra praktisk bruk. Foto: Ole Tolstad, NTNU

Ny bok: Når målet er null

Hjelp til den som vil redusere klimagassutslipp fra hus. Og kanskje strømregningen i samme slengen.

Zero Emission Buildings

Redigert av Anne Grete Hestnes og Nancy Lea Eik-Nes, Fagbokforlaget

Nullutslipp betyr at antatt miljøskadelige stoffer ikke skal slippe ut i naturen. Da sier det seg selv hva nullutslippshus er. De blir stadig mer aktuelle.

Bygninger står for omtrent en tredel av den samlede energibruken i Norge, og omtrent den samme andelen av klimagassutslippene. Her er det mye å spare. Nå kan du få hjelp. I hvert fall om du har peiling på dette fra før.

Erfaringer fra forskning på nullutslippshus er nå samlet i boken Zero Emission Buildings, utgitt på Fagbokforlaget.

Lang erfaring

NTNU og universitetets forgjengere har jobbet med å gjøre hus mer effektive og miljøvennlige i 100 år.

Universitetsområdet har siden 2009 vært hjem for ZEB, The Research Centre on Zero Emission Buildings, som skal bidra til å finne nye løsninger for fremtidens hus.  De siste årene har SINTEF Byggforsk, NTNU og Norges forskningsråd delt regningen for å drive og utvikle et nullutslippshus. Dette er gjort i samarbeid med flere aktører innen byggebransjen.

Her har altså forskere og andre fagfolk gått sammen om å finne både teoretiske og praktiske løsninger for å gjøre husene våre mer miljøvennlige.

Høyt nivå

Boken er først og fremst rettet mot arkitekt- og ingeniørstudenter og profesjonelle aktører innen bygningsbransjen. Den har bidrag fra mange forskere på feltet, og er skrevet på engelsk.

Resultatet er blitt en bok som neppe er det første hobbysnekkere som bøyer annenhver spiker skal gi seg i kast med. Men den kan gi ideer og veiledning til dem som har litt mer innsikt og som samtidig er interessert i framtidas løsninger.