Snus like farlig som røyking

En stor studie viser at snusing kan øke risikoen for hjertekarsykdom minst like mye som røyking.

Snus er spesielt skadelig for de som ikke holder seg i god fysisk form.

– Trening ser ut til å motvirke snusens negative effekter – så lenge man er ung og holder seg i god form, sier Eli-Anne Skaug, forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Hun er en av flere forskere bak studien.

Funnene er hentet ut fra den store befolkningsstudien fra Nord-Trøndelag: HUNT 3.

– Å anbefale snus som et trygt alternativ til tobakksrøyking kan ikke lenger anses som velbegrunnet. Det er å lure ungdom til å bli avhengig av et stoff som på lang sikt kan gi alvorlige helseproblemer, sier Skaug.

Verst for utrente snusere

I studien målte man blodårefunksjonen (et mål for risiko for hjertekarsykdom) – hos over 1500 friske menn fra Nord-Trøndelag. Snuserne kom like dårlig ut som røykerne, og aller dårligst ut kom altså de utrente snuserne.

Snus i idrettsmiljøene

– Veldig mange unge begynner i dag å snuse, som alternativ til det å røyke. Snus er ganske vanlig i for eksempel idrettsmiljøer. Mange oppfatter derfor snus som et helt ufarlig alternativ, og at den ikke har langsiktige skadevirkninger som hjertekarsykdom.

– Samtidig vet vi at snus øker risikoen for kreft. Og hos gravide øker snus risikoen for både tidlig fødsel, dødfødsel og svangerskapsforgiftning. Redusert blodårefunksjon skyldes forandringer i de cellene som kler innsiden av blodkarene. Da mister karet evnen til å øke blodgjennomstrømningen og forebygge blodpropp.

Snusbrukerne kom dårligst ut

Disse forandringene kan ofte måles 10 – 15 år før de første merkbare tegn til sykdom. Cardiac Exercise Research Group (CERG)– K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening, NTNU, gjennomførte derfor denne studien i regi av kondisprosjektet i HUNT3, for å se etter mulige påvirkninger av snus hos ellers friske. Snusbrukerne i denne studien var yngre enn tobakkrøykerne. Likevel kom snusbrukernes blodårefunksjon dårligst ut av alle gruppene.

Studien er gjennomført av Eli-Anne Skaug, Bjarne Nes, Stian Thoresen Aspenes, Øyvind Ellingsen, alle fra NTNU. Den er publisert i tidsskriftet PLOS ONE:

«Non-Smoking Tobacco Affects Endothelial Function in Healthy Men in One of the Largest Health Studies Ever Performed; The Nord-Trøndelag Health Study in Norway; HUNT3